Kezdőlap | Oldaltérkép | Kapcsolat
           

Íratkozzon fel hirlevelünkre!


Link küldés   Nyomtatás
Üdvözöljük honlapunkon!Legfrissebb híreink

2016-05-02

 

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály új honlapja: http://ktfo.csmkh.hu/

A jelenlegi oldal már csak archivumként üzemel.

 

 

2015-08-28

2015-04-02

2015-03-12

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója a szabadterületi tűzgyújtás szabályairól és a tűzgyújtási tilalomról

2015-02-19

 

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

 

2015. február 19. napján a Felügyelőség informatikai infrastruktúráját és iratkezelési, valamint irattári rendszerét ellehetetlenítő üzemzavar miatt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés g) pontja alapján 2015. február 19. napja üzemzavarnak minősül és az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

 
Kérjük Tisztelt Ügyfeleink szíves türelmét és megértését!

 
Szeged, 2015. február 19.

  
 

Tisztelettel:

  
 

Némethy Tímea
igazgató

 

 

2015-02-12

Tisztelt Ügyfeleink!

 

  

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXVII. törvény, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról szóló 40/2014. (XII. 23.) FM rendelet hatálybalépésével megváltoztak a szakmai konzultációra vonatkozó szabályok.

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 64. § (2) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóságnál – igazgatási jellegű szolgáltatásként – szakmai konzultáció kezdeményezhető. A szakmai konzultáció a környezetvédelmi előírásoknak való megfeleléssel, továbbá egyes tevékenységek, beruházások környezetvédelmi szempontú tervezésével kapcsolatos kérdésekre terjedhet ki.

 

A Kvt. 64. § (3)-(4) bekezdései alapján nem kezdeményezhető szakmai konzultáció a Felügyelőség hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárás vagy előzetes konzultáció alatt, az eljárás vagy előzetes konzultáció tárgyát képező kérdést illetően, illetőleg a szakmai konzultáció nem pótolhat közigazgatási hatósági eljárás során hozandó hatósági döntést vagy előzetes konzultáció során adott véleményt, továbbá a Felügyelőség véleménye a hatósági eljárás vagy az előzetes konzultáció tekintetében nem rendelkezik kötőerővel. A konzultáció során adott vélemény nem mentesíti a konzultációt kezdeményezőt Kvt. szerinti felelősség alól.

 

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3/A. § (1) bekezdése alapján a konzultációért fizetendő díjat a kérelmezőnek a szolgáltatás igénybevételét követően kell számviteli bizonylat ellenében a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-01711875-00000000 számlaszámú előirányzat-felhasználási számlájára – a számviteli bizonylat kézhezvételét követő 8 napon belül – átutalási megbízással teljesítenie, vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel befizetnie.

 

A R. 4. sz. melléklete szerint a konzultációs óradíj: 6.000 Ft/óra. A konzultációs díjat befolyásoló tényező még a konzultáción részt vevő szakterületi ügyintézők száma, illetve szóbeli konzultáció esetén a konzultáció időtartama, írásbeli konzultáció esetén a Felügyelőség válaszának elkészítésére fordított összes munkaóra, azzal, hogy minden megkezdett óra egész órának számít.

 

Felügyelőségünk az ügyfelek érdekeit és igényeit figyelembe véve szervezi meg a konzultációkat, ezért ezúton kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy konzultációs igény esetén a konzultáció időpontját, annak pontos témáját, a felmerülő kérdéseket szíveskedjenek előzetesen, személyesen ügyfélfogadási időben, telefonon, vagy írásban (elektronikus vagy postai úton, telefax útján) a Felügyelőség munkatársaival egyeztetni.

 

Szeged, 2015. február 11.

 

  

Tisztelettel:

  

 

Némethy Tímea
igazgató

 

2015-02-04

Tisztelt Ügyfeleink!

 

  

2015. február 04. napján a Felügyelőség informatikai infrastruktúráját és iratkezelési, valamint irattári rendszerét ellehetetlenítő üzemzavar miatt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés g) pontja alapján 2015. február 04. napja üzemzavarnak minősül és az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

 
Kérjük Tisztelt Ügyfeleink szíves türelmét és megértését!

 
Szeged, 2015. február 04.

  

 

Tisztelettel:

  

 

Némethy Tímea
igazgató

 

2014-12-15

 

 

Tisztelt Ügyfeleink!

  

A módosult Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerrel (OKIR) kapcsolatos változásokról a 2014. december 15. napján hatályba lépett alábbi jogszabályok rendelkeznek:

  • Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXVII. törvény,
  • A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet,
  • Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet.

További információ a következő weboldalon érhető el: http://web.okir.hu/hu/

 Az új OKIR rendszerbe az Általános Nyomtatványkitöltő programon (ÁNYK) keresztül benyújtható adatlapok és tájékoztatók az alábbi publikus felületről tölthetők le: http://web.okir.hu/hu/urlapok

Az adatszolgáltatások az ÁNYK-n keresztül a KAR – Környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok, valamint az adatokban bekövetkezett változások bejelentése elnevezésű elektronikus űrlap „MEGH lap” (meghatalmazás) benyújtása után teljesíthetők.

 „MEGH lapot” minden olyan esetben ki kell tölteni, amikor a benyújtó személy még nem rendelkezik elektronikus adatszolgáltatásra való meghatalmazással. Az adatszolgáltatásra kötelezettnek (szervezetnek) nyilatkoznia kell arról, hogy ki az a természetes személy, aki a cég vagy más szervezet nevében eljárhat és ügyfélkapus regisztrációja segítségével adatszolgáltatásokat küldhet be.

 A meghatalmazás lapo(ka)t a meghatalmazónak minden esetben nyomtatni szükséges és hiteles módon (szervezet esetében cégszerű) aláírással kell ellátni. A meghatalmazás adatlapját aláírást követően elektronikus másolatban (szkennelt pdf vagy képformátum) a KAR adatszolgáltatás mellékleteként kell benyújtani. Erre az ÁNYK „Adatok” menüpont alatti „Csatolmányok kezelése” funkciót kell használni. Az ügyfélnek (meghatalmazónak), valamint a meghatalmazottnak a meghatalmazás aláírt, papír alapú példányát meg kell őriznie.

 A meghatalmazó – az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény és a 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet szerinti – közigazgatási használatra alkalmas elektronikus aláírásával az adott szervezet valamennyi meghatalmazása beküldhető csatolmányként, és az ilyen aláírással érkező adatszolgáltatásokat a környezetvédelmi hatóság cégszerű aláírással ellátott dokumentumokkal egyenértékűnek fogja tekinteni.

 Abban az esetben, ha az adatszolgáltatásra kötelezett nem szervezet, hanem magánszemély, a „MEGH lap” kitöltése nem feltétele az elektronikus adatszolgáltatás beküldésének, amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett és a beküldő személye megegyezik. Ilyenkor a magánszemély/adatszolgáltató „KÜJ lapon” feltüntetett adatai alapján történik a beadott adatszolgáltatások ügyfélkapus jogosultság ellenőrzése (viszontazonosítása). Ezért nagyon fontos, hogy a természetes személy esetén a „KÜJ lapon” feltüntetett adatok megegyezzenek az ügyfélkapus regisztrációnál megadottakkal.

 Bármilyen felmerülő kérdésük esetén állunk szíves rendelkezésükre.

Szeged, 2014. december 15.

 
Tisztelettel:

  

Némethy Tímea
igazgató

2014-12-02

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2014. decemberi és 2015. év eleji ügyfélfogadási rend Felügyelőségünkön az alábbiak szerint alakul:

 december 1. (hétfő)  08:30-12:00
 december 2. (kedd)  -
 december 3. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 december 4. (csütörtök)  -
 december 5. (péntek)  08:30-12:00
 december 8. (hétfő)  08:30-12:00
 december 9. (kedd)  -
 december 10. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 december 11. (csütörtök)  -
 december 12. (péntek)  08:30-12:00
 december 13. (szombat)  -
 december 15. (hétfő)  08:30-12:00
 december 16. (kedd)  -
 december 17. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 december 18. (csütörtök)  -
 december 19. (péntek)  08:30-12:00
 december 22. (hétfő)  08:30-12:00
 december 23. (kedd)  -
 december 24. (szerda)  pihenőnap
 december 25. (csütörtök)  munkaszüneti nap
 december 26. (péntek)  munkaszüneti nap
 december 29. (hétfő)  08:30-12:00
 december 30. (kedd)  -
 december 31. (szerda)  08:30-12:00
 január 1. (csütörtök)  munkaszüneti nap
 január 2. (péntek)  pihenőnap
 január 5. (hétfő)  08:30-12:00
 január 6. (kedd)  -
 január 7. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 január 8. (csütörtök)  -
 január 9. (péntek)  08:30-12:00
 január 10. (szombat)  -
2014-11-21

Tisztelt Ügyfeleink!

A Földművelésügyi Minisztérium "OKIR-OKIR Környezet és természetvédelmi alapinfrastruktúra fejlesztés, alrendszerek továbbfejlesztése" című KEOP pályázata keretén belül elkészült az új OKIR szoftver. Az új Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 2014. decemberében kezdi meg működését, mely jelentősen átalakítja az önbevalláson alapuló adatszolgáltatások teljesítésének módját.

Fentiekre tekintettel, a Magyar Közlöny 155. számában kihirdetésre került a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 279/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet, amely az alábbiakról rendelkezik:

A módosítás következtében a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészült ki:

"Egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozására (módosítására, törlésére) irányuló kérelem papír alapon 2014. november 20-ig terjeszthető elő."

Továbbá, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 18/A. §-szal egészült ki:

"Az e rendelet szerint rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek az adatszolgáltatási kötelezettségüket az e rendeletben meghatározottak szerint 2014. november 20-ig teljesíthetik."

A fenti határidőt követően csak 2014. december 15. napjától fogad a rendszer KAR adatlapokat, kizárólagosan elektronikus formában.

A LAL és LM adatlapok papír alapon 2014. december 31. napjáig benyújthatók, elektronikus úton 2014. december 15. napjától fogad adatokat a rendszer.

2015. január 01. napjától azonban kizárólag Ügyfélkapun keresztül lehetséges az adatszolgáltatás.

A 2014. évre vonatkozó éves szakterületi (levegős és hulladékos) adatszolgáltatások már csak elektronikusan fogadhatók be.

Felhívjuk továbbá Ügyfeleink szíves figyelmét arra is, hogy az OKIR szakrendszerei ügyfélkapus regisztrációt követően, ügyfélkapun keresztül érhetők el, amelynek használatához szükség esetén meghatalmazás is szükséges. Az adatszolgáltatásokat, adatlapokat, valamint az ezek kitöltéséhez és benyújtásához szükséges meghatalmazásokat 2014. december 15. napjától lehet feltölteni a rendszerbe.

Bármilyen felmerülő kérdésük esetén állunk szíves rendelkezésükre.


Szeged, 2014. november 21.


Tisztelettel:

Némethy Tímea
igazgató

2014-11-11

2014-11-10

Aktuális álláspályázataink:
1 fő jogi előadó
Beadási határidő: 2014. november 20.
bővebben...
2014-10-09

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2014. október 23. körüli ügyfélfogadási rend Felügyelőségünk bajai és szegedi Zöld-Pont Irodájában az alábbiak szerint alakul:

 október 13. (hétfő)  08:30-12:00
 október 14. (kedd)  -
 október 15. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 október 16. (csütörtök)  -
 október 17. (péntek)  08:30-12:00
 október 18. (szombat)  -
 október 20. (hétfő)  08:30-12:00
 október 21. (kedd)  -
 október 22. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 október 23. (csütörtök)  munkaszüneti nap
 október 24. (péntek)  pihenőnap
2014-09-10

Tisztelt Ügyfeleink!

A Magyar Közlöny 120. számában megjelent jogszabály módosítások alapján 2014. szeptember 05. napjától hatályba lépett az egyes kormányrendeletek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő deregulációjáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet és a vízügyi igazgatási, illetve a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet, amelyek a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletet módosítják és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletet hatályon kívül helyezik.

A fenti kormányrendeletek szerint hatáskör változás alapján Felügyelőségünk a vízvédelmi hatósági és szakhatósági hatáskört jogutódlással a jogutód szervezet részére átadja.

2014. szeptember 10. napjától vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6723 Szeged, Berlini krt. 16-18.), valamint a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) az illetékességi területét érintő vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatkörében az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja.

Ezúton kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy vízvédelmi hatósági és szakhatósági ügyekkel kapcsolatos beadványaikat a fenti katasztrófavédelmi igazgatóságok részére szíveskedjenek eljuttatni.


Szeged, 2014. szeptember 10.


Tisztelettel:

Némethy Tímea
igazgató

2014-06-26

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése alapján Felügyelőségünkön 2014. július 1. (kedd) - a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából - munkaszüneti nap.

2014-06-10

Aktuális álláspályázataink:
1 fő felügyelő
Beadási határidő: 2014. június 23.
bővebben...
2014-04-17

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2014. május 01. körüli ügyfélfogadási rend Felügyelőségünk bajai és szegedi Zöld-Pont Irodájában az alábbiak szerint alakul:

 április 28. (hétfő)  08:30-12:00
 április 29. (kedd)  -
 április 30. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 május 1. (csütörtök)  munkaszüneti nap
 május 2. (péntek)  pihenőnap

 május 5. (hétfő)  08:30-12:00
 május 6. (kedd)  -
 május 7. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 május 8. (csütörtök)  -
 május 9. (péntek)  08:30-12:00
 május 10. (szombat)  -
2014-01-03

Tisztelt Ügyfeleink!

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet, valamint a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a vízügyi hatáskör átadással kapcsolatos, a Felügyelőség informatikai infrastruktúráját és iratkezelési, valamint irattári rendszerét érintő üzemzavar időtartamát - amely 2013. december 21. napján került a Felügyelőség honlapján és ügyfélszolgálati irodáján kihirdetésre - 2014. január 7. napjáig meghosszabbítom.
A fentiek alapján a 2013. december 21. és 2014. január 7. közötti időtartam a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés g) pontja szerinti üzemzavarnak minősül, és az ügyintézési határidőbe nem számít bele.


Köszönjük Tisztelt Ügyfeleink szíves türelmét és megértését!


Szeged, 2014. január 3.


Tisztelettel:

Némethy Tímea
igazgató

2013-12-21

Tisztelt Ügyfeleink!

A Magyar Közlöny 211. számában megjelent jogszabály módosítások alapján 2014. január 1. napjától hatályba lépnek azok a kormányrendeletek, amelyek a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatásköröket módosítják.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján 2014. január 1. napjától az elnevezésünk módosul Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre.

A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján Felügyelőségünk a vízügyi hatáskörökben a feladatellátást jogutódlással a jogutód szervezet részére átadja. Ebben a tekintetben az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság, valamint az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint Kirendeltsége jogutóda.

A fentiekben részletezett jogszabályváltozások folytán a Felügyelőségnek a jogutód hatóság számára át kell adnia a vízügyi hatáskörrel kapcsolatos valamennyi ügyiratot, eszközöket valamint a személyi állományt is. Az átadás-átvétel a Felügyelőség számítógépparkját és szerverét is érinti, így az iratok fogadása, iktatása sem lehetséges, az ügyintézés szünetel.

Az átadással járó költözés lebonyolítása a Felügyelőség ügymenetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés g) pontja szerinti üzemzavarnak minősül és az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a Felügyelőség Ügyfélszolgálati Irodája a hatáskör átadás és költözés miatt 2013. december 21. napjától 2014. január 3. napjáig ügyfeleket nem tud fogadni. Szíves türelmüket és megértésüket kérjük. Bármilyen felmerülő kérdésük esetén telefonos vagy e-mail útján történő megkeresésre állunk szíves rendelkezésükre.


Szeged, 2013. december 21.


Némethy Tímea

igazgató

2013-12-01

Tisztelt Ügyfeleink!


A Magyar Közlöny 211. számában megjelent jogszabály módosítások alapján 2014. január 1. napjától hatályba lépnek azok a kormányrendeletek, amelyek a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatásköröket módosítják.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján 2014. január 1. napjától az elnevezésünk módosul Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre.

A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján Felügyelőségünk a vízügyi hatáskörökben a feladatellátást jogutódlással a jogutód szervezet részére átadja. Ebben a tekintetben az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság (székhely: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.), valamint az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság (székhely: 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint Kirendeltsége jogutóda.

A fentiekben részletezett jogszabályváltozások folytán a Felügyelőségnek a jogutód hatóság számára át kell adnia a vízügyi hatáskörrel kapcsolatos valamennyi ügyiratot, eszközöket valamint a személyi állományt is. Az átadás-átvétel a Felügyelőség számítógépparkját és szerverét is érinti, így az iratok fogadása, iktatása sem lehetséges, az ügyintézés szünetel.

Az átadással járó költözés lebonyolítása a Felügyelőség ügymenetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés g) pontja szerinti üzemzavarnak minősül és az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a Felügyelőség Ügyfélszolgálati Irodája a hatáskör átadás és költözés miatt 2013. december 21. napjától 2014. január 3. napjáig ügyfeleket nem tud fogadni. Szíves türelmüket és megértésüket kérjük. Bármilyen felmerülő kérdésük esetén telefonos vagy e-mail útján történő megkeresésre állunk szíves rendelkezésükre.

Szeged, 2013. december 21.


Tisztelettel:

Némethy Tímea
igazgató

2013-11-21

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti levegőminőségi tervek felülvizsgálata megtörtént. A tervezetek megtalálhatók a Közérdekű adatok, információk/Levegőminőségi tervek oldalon, amelyekre 30 napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt tehetnek.

2013-11-21

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2013. decemberi  és 2014. év eleji ügyfélfogadási rend Felügyelőségünkön az alábbiak szerint alakul:

 december 2. (hétfő)  08:30-12:00
 december 3. (kedd)  -
 december 4. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 december 5. (csütörtök)  -
 december 6. (péntek)  08:30-12:00
 december 7. (szombat)  -
 december 9. (hétfő)  08:30-12:00
 december 10. (kedd)  -
 december 11. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 december 12. (csütörtök)  -
 december 13. (péntek)  08:30-12:00
 december 16. (hétfő)  08:30-12:00
 december 17. (kedd)  -
 december 18. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 december 19. (csütörtök)  -
 december 20. (péntek)  08:30-12:00
 december 21. (szombat)  -
 december 23. (hétfő)  08:30-12:00
 december 24. (kedd)  pihenőnap
 december 25. (szerda)  munkaszüneti nap
 december 26. (csütörtök)  munkaszüneti nap
 december 27. (péntek)  pihenőnap
 december 30. (hétfő)  08:30-12:00
 december 31. (kedd)  -
 január 1. (szerda)  munkaszüneti nap
 január 2. (csütörtök)  -
 január 3. (péntek)  08:30-12:00
2013-09-17

Megjelent a hulladéklerakási járulék megfizetéséről szóló 318/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet.

2013-08-22

Tájékoztató hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező ügyfeleink részére: Bevezetésre került az éves hulladékgazdálkodási felügyeleti díj, amelynek befizetési határideje 2013. augusztus 31.

2013-08-13

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2013. augusztus 20. körüli ügyfélfogadási rend Felügyelőségünkön az alábbiak szerint alakul:

 augusztus 19. (hétfő)
 pihenőnap
 augusztus 20. (kedd)
 munkaszüneti nap
 augusztus 21. (szerda)
 08:30-12:00 és 13:00-16:00
 augusztus 22. (csütörtök)
 -
 augusztus 23. (péntek)
 08:30-12:00
 augusztus 24. (szombat)
 -
 
2013-07-03

Tájékoztatás az egynyári öntözés lehetőségéről

2013-06-27

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése alapján Felügyelőségünkön 2013. július 1. (hétfő) - a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából - munkaszüneti nap, így ezen a napon az ügyfélszolgálatunk zárva tart.

2013-06-07

Országos Műszaki Irányító Törzs Rendkívüli Közleménye 2013.06.06. 22:00

2013-04-16

Kedves Ügyfeleink!

Új ügyféltájékoztatók, formanyomtatványok:tölthetők le innen:

Iratbetekintés iránti kérelem
Tájékoztató az iratbetekintési jog gyakorlásáról
Konzultáció iránti igény bejelentése
Tájékoztatás az ügyfélfogadási rendről, továbbá az ügyfelekkel történő konzultáció rendjéről

2013-04-10

104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól

2013-03-07

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) tájékoztatja ügyfeleit, hogy a talajvízből történő mezőgazdasági célú öntözési tevékenységre vonatkozó jogszabályok módosítása várható, az ügyfelekre nézve kedvezőbb szabályok megalkotásával, amelyek a folyamatban lévő ügyekre is kihatással lehetnek.

Fentiekre tekintettel az ilyen vízilétesítmények engedélyezésével kapcsolatban hivatalból indult és folyamatban lévő eljárások során a Felügyelőség egyrészt a vonatkozó jogszabályok, másrészt a módosító jogszabályok hatályba lépésére irányadó szabályok figyelembe vételével jár el.


2012-12-12

Új ügyfélfogadási és kapcsolattartási rend

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen 2012. október 1. napjától életbe lépett ügyfélfogadási rendről, továbbá a konzultációról és a konzultációs díjról szóló igazgatói utasítás részleteiről bővebben itt olvashat.


Legfrissebb közleményeink

Előzetes vizsgálati ügyek bővebben...
Tárgy:

Forráskút-Dél-1 gázkút termelésbe állítása

Telephely:
Forráskút 041/60 hrsz
Ügyfél neve:

EMSZ Első Magyar Szénhidrogén Koncessziós Kft.

 

Közlemény az eljárás megindításáról

Dátum:

2015-10-02

Felügyelőség döntése Dátum:


Környezeti hatásvizsgálati eljárások bővebben...
Tárgy:

TramTrain integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen tevékenység tárgyában környezeti hatásvizsgálati eljárás

Telephely:
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
Ügyfél neve:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

Közlemény az eljárás megindításáról

Dátum:

2015-08-12

Felügyelőség döntése Dátum:


Egységes környezethasználati engedélyezési eljárások bővebben...
Tárgy:

egységes környezethasználati engedély módosítása (jelentős változtatás)

Telephely:
Algyő, 01884/4 és 01884/5 hrsz. (Algyő Gázüzem)
Ügyfél neve:

MOL Nyrt.

 

Közlemény az eljárás megindításáról

Dátum:

2015-08-28

Felügyelőség döntése Dátum:


Vízjogi engedélyes eljárások bővebben...
Tárgy:

Hódmezővásárhely, Szeged, Algyő

Telephely:
TramTrain integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen
Ügyfél neve:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

Dokumentum

Dátum:

2015-08-28


Módosítva: 2009-06-16


Untitled Document

© 2006-2018. ATI-KTF

Látogatottság

Impresszum | Adatvédelmi tájékoztató | Technikai ajánlás