I. 3.

Hulladékközvetítő, hulladékkereskedő bejelentéshez kötött tevékenységének nyilvántartásba vételi eljárása

50.000,- Ft.

I. 4.1.

Hulladékkereskedelmi, -közvetítői vagy szállítási tevékenység engedélyezése

120.000,- Ft.

I. 4.2.

Hulladékkereskedelmi, -közvetítői és szállítási tevékenységből két tevékenység együttes engedélyezése

140.000,- Ft.

I. 4.3.

Hulladékkereskedelmi, -közvetítői és szállítási tevékenység együttes engedélyezése

160.000,- Ft.

I. 4.4.

Hulladékkereskedelmi, -közvetítői vagy szállítási tevékenység, valamint előkezelés engedélyezése

160.000,- Ft.

I. 4.5.

Hulladékgyűjtés engedélyezése a 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. műveletekhez kapcsolódóan

40.000,- Ft.

I. 4.6.

Hulladékgyűjtés engedélyezése a 4.5. kivételével

120.000,- Ft.

I. 5.

Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosításai és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek

120.000,- Ft.

I. 6.

Hulladéktárolás engedélyezése

144.000,- Ft.

I. 7.

Hulladékhasznosítás engedélyezése

470.000,- Ft.

I. 8.

Hulladékártalmatlanítás engedélyezése

500.000,- Ft.

I. 9.

Hulladék behozatalának, kivitelének, az ország területén való átszállításának engedélyezése

190.000,- Ft.

I. 10.

Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése

200.000,- Ft.

I. 11.

Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység engedélyezése, bejelentése

A 3-10. pontban megállapított díjtétel 150%-a

I. 12.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott hulladék-, vagy technológia-minősítési eljárás

500.000,- Ft.

I. 14.

Helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítése

32.000,- Ft/pontforrás

I. 42.

Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporítására alkalmas szervének eltávolításához, elpusztításához, megszerzéséhez szükséges engedély

32.000,- Ft

I. 49.

Környezetvédelmi engedélyezései, illetve egységes környezethasználati engedélyezési eljárást megelőző előzetes vizsgálat

250.000,- Ft

I. 51.

Engedély (1-50 pont szerinti engedélyek) módosítása

Díjtétel 50 %-a

I. 52.

Engedély (1-50. pont szerinti engedélyek) módosítása, ha az engedélyes ill. környezethasználó személyében bekövetkezett változás miatt szükséges

Díjtétel 25 %-a

I. 56.

Igazolás kiadása pályázati eljárás keretében igényelt támogatásokhoz

10.000,- Ft