Jogcím megnevezése

Jogszabályi alap

Eljárási költség

2004. évi CXL. törvény 156. §

Felügyeleti díj

1995. évi LIII. törvény 96/B. §

Hulladékgazdálkodási felügyeleti díj

2012. évi CLXXXV. törvény 82/A. §

Felügyelõség által nyújtott (ÁFA körbe esõ) szolgáltatások

 

 

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelõség Magyar Államkincstár központosított 

célelszámolási 10028007-01711875-30000003 számú számlaszáma az alábbi befizetések fogadására szolgál:

 

Jogcím megnevezése

Jogszabályi alap

Eljárási bírság

2004. évi CXL. törvény 61. §

Levegõtisztaság-védelmi bírság

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. §

Nem veszélyes hulladékokra vonatkozó hulladékgazdálkodási bírság

2012. évi CLXXXV. törvény 86. §

Veszélyes hulladékokra vonatkozó hulladékgazdálkodási bírság

2012. évi CLXXXV. törvény 86. §

Ózonvédelmi bírság

310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 16. §

Zaj- és rezgésvédelmi bírság

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 26-32. §

Természetvédelmi bírság

1996. évi LIII. törvény 80. §