Kezdőlap | Oldaltérkép | Kapcsolat
           

Íratkozzon fel hirlevelünkre!


Link küldés   Nyomtatás
Zöld-Pont Iroda / Gyakran Ismételt Kérdések (Zöld Gy.I.K.)

Ezen az oldalon az ügyfelek által leggyakrabban feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat találhatják. Az oldalt a Felügyelőség Zöld-Pont Irodája által megválaszolt kérdésekkel folyamatosan bővítjük.


Csak a felszámolási eljárás során kell környezetvédelmi nyilatkozatot tenni? Hol található meg a felszámolás vagy végrehajtási eljárás során szükséges környezetvédelmi nyilatkozat?

Mind a felszámolási és a végrehajtási eljárás során a gazdálkodó szervezet vezetője köteles környezeti állapotra, a környezeti károsodásra vonatkozó nyilatkozatott megtenni, mely nyilatkozatot tartalmazza a a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995 (IX. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete. Ez a nyilatkozat, valamint a hozzá tartozó kitöltési útmutató megtalálható továbbá a Felügyelőség honlapján a Letöltések/Nyomtatványok, útmutatók menüpont alatt.


Mi a KÜJ és KTJ szám? Minden ügyfélnek kell KÜJ és KTJ szám?

Környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ): természetes személyjogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet egyedi környezetvédelmi azonosító adata. Környezetvédelmi területi jel (KTJ): környezetvédelmi objektum (pl. telephely) egyedi környezetvédelmi azonosító adata. A KÜJ/KTJ azonosítók megléte tevékenység végzésére nem jogosítja fel a környezet használóját, így az engedélyezési eljárás mindenképpen le kell folytatnia. Mivel a KÜJ azonosítók nem nyilvánosak, ezért ha nem biztos benne, hogy van-e KÜJ azonosítója, forduljon a tájékoztatásért a Felügyelőséghez. Amennyiben nem rendelkezik azonosító számmal, az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg be kell nyújtania a kitöltött KAR borítólapot, a KÜJ adatlapokat, valamint a KTJ és HRSZ adatlapokat. Az adatlapok letölthetőek a Felügyelőség honlapján Letöltések/Adatlapok/KAR lap menüpont alatt.


Mennyit kell fizetni az egyes engedélyezési eljárásokért?

Az egyes eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a környezetvédelmi, természetvédelmi valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. számú melléklete határozza meg. A jogszabály, valamint az igazgatási szolgáltatási díjról szóló tájékoztató elérhető a Felügyelőség honlapján Közigazgatási eljárások/Díjak bírságok/Igazgatási szolgáltatási díjak menüpont alatt.


Hol találhatók a felszín alatti víz és földtani közeg információs rendszerhez (FAVI) szükséges bejelentőlapok?

A Felügyelőség Letöltések/Adatlapok/FAVI menüpont, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (www.kvvm.hu) honlapján is elérhetőek az adatlapok.


Környezetszennyezés névtelenség teljes biztosítása mellett bejelenthető-e? Milyen formában lehet közérdekű bejelentést tenni?

Közérdekű bejelentést megtehető személyesen a Felügyelőség Zöld-Pont Irodáján, telefonon a (62) 553-031 telefonszámon, vagy levélben. A bejelentő kérheti, hogy személyes adatait zártan kezelje a Felügyelőség, ebben az esetben az adatokat bizalmasan kezeljük. A panasz és közérdekű bejelentésben meg kell adni, hogy mi történt, mikor és hol. Meg kell határozni azt is, hogy milyen környezeti elemet vagy elemeket veszélyeztet a cselekmény. Ha lehetséges érdemes meghatározni, hogy ki okozza vagy okozta a veszélyeztetést.


Hogyan lehet az igazgatási szolgáltatási díj alól mentességet kérni?

A mentességre vonatkozó rendelkezéseket, illetve a benyújtandó adatokat a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet tartalmazza.


Ki és hogyan ismerhet meg egy folyamatban lévő ügyet, hogyan tekinthet be adott környezetvédelmi eljárás irataiba?

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági ügyek iratainak megismerését a Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 68. és 69. §-a alapján biztosítja. Ha az ügyfél az irat betekintési jogával kíván élni, előzetes bejelentés után a Felügyelőség rendelkezésére bocsátja a kért iratokat. Térítési díj ellenében az iratokról másolat is készíthető.Módosítva: 2012-03-29


Untitled Document

© 2006-2018. ATI-KTF

Látogatottság

Impresszum | Adatvédelmi tájékoztató | Technikai ajánlás