Kezdőlap | Oldaltérkép | Kapcsolat
           

Íratkozzon fel hirlevelünkre!


Link küldés   Nyomtatás
Közigazgatási eljárások

Igazgatási szolgáltatási díj
Illeték
Felügyeleti díj
Egyéb díjak, bírságok


Igazgatási szolgáltatási díj

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség hatósági eljárásai során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzatára kell befizetni, melynek számlaszáma a következő: 10028007-01711875-00000000. A Közlemény rovatban a megindított eljárás esetén kérjük az eljárás ügyszámát megjelölni. Újonnan indult eljárás esetén a Közlemény rovatban kérjük az eljárás tárgyát vagy az engedélyezés alá eső tevékenység a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendeletben meghatározott sorszámát és a tevékenység megnevezését feltüntetni.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az egyes engedélyhez kötött tevékenységek esetében a Felügyelőség az adott eljárásban a körülmények figyelembevételével átsorolhatja az adott tevékenységet. Ennek megfelelően az eljárás során pontosan meghatározza, mely tevékenységi megnevezésbe fog tartozni az engedélyezés alá vont eljárás, amelynek következtében utólag keletkezhet eljárási díj befizetési kötelezettség vagy visszafizetési jogosultság.

Leggyakrabban előforduló igazgatási szolgáltatási díjak:


Illeték

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. sz. mellékletének 1. pontja alapján: ha jogszabály a kérelemre induló környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi közigazgatási hatósági eljárásokra igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg, az alapeljárás illetéke 5000 forint.


Felügyeleti díj

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. §-a alapján, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet folytat, éves felügyeleti díjat köteles fizetni.

A díj mértéke:

  • A felügyeleti díj mértéke 200.000,- Ft
  • Az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó nagy létszámú állattartási tevékenység esetében a felügyeleti díj mértéke 100.000,- Ft.

Befizetés határideje:
A felügyeleti díjat előre a tárgyév február 28-ig kell megfizetni. Aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

A befizetés módja:
A befizetés az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-01711875-00000000 számú számlaszámra átutalással történik. Kérjük, a Közlemény rovatba a "Felügyeleti díj" hivatkozás feltüntetését.


Egyéb díjak, bírságok

A Felügyelőség két előirányzatra tart fenn számlaszámokat, melyek a hatósági eljárása során keletkezett befizetések kezelésére szolgálnak. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Magyar Államkincstár 10028007-01711875-00000000 számú számlaszáma az alábbi befizetések fogadására szolgál:Módosítva: 2014-09-17


Untitled Document

© 2006-2018. ATI-KTF

Látogatottság

Impresszum | Adatvédelmi tájékoztató | Technikai ajánlás