Kezdőlap | Oldaltérkép | Kapcsolat
           

Íratkozzon fel hirlevelünkre!


Link küldés   Nyomtatás
Közigazgatási eljárások / Nagyvízi meder jogi jelleg bejegyzése
Duna hírdetmények


Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Bajai Kirendeltsége e hirdetmény közzétételével értesíti az érintett ügyfeleket, hogy hivatalból indult hatósági eljárásban intézi a Duna folyó bal parti nagyvízi medrében elhelyezkedő, az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) által lehatárolt ingatlanokra a nagyvízi meder jogi jelleg megállapítását és annak ingatlannyilvántartási bejegyeztetését.

Az eljárásban érintett nagyszámú ügyfélre tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 29.§ (6) és (7) bekezdése, valamint a 80. § (3) bekezdése alapján a felügyelőség az ügyfeleket az eljárás megindításáról, és az eljárás során hozott határozatokról hirdetményi úton értesíti.

A hatósági eljárásban a Ket. 15.§ (1) bekezdése szerint ügyfelek az érintett ingatlanok tulajdonosai és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használói.

A felügyelőség a Ket. 29.§ (7) bekezdése alapján az ügyről a fentieken túl a következő tájékoztatást adja:
  • az ügy tárgya: Duna folyó bal parti nagyvízi meder jogi jelleg megállapítása és bejegyzése
A nagyvízi meder: a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló terület, amelyet az árvíz levonulása során a víz rendszeresen elborít.

A nagyvízi medret csak a 21/2006. (I.31.) Korm. rendelet 5-10.§-aiban meghatározott módon szabad használni. A nagyvízi mederben fekvő ingatlanok tulajdonosai (használói) a nagyvízi mederben mezőgazdasági művelést, erdőgazdálkodást, vagy bármely más tevékenységet kizárólag saját kockázatukra, a környezetvédelmi, természetvédelmi és a kulturális örökségvédelmi előírások betartásával és az árvizek levezetésének akadályoztatása nélkül folytathatnak.
  • az ügy iktatószáma: 52869/2008
  • az eljárás megindításának napja: 2008. május 20.
  • az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 60 nap
  • ügyintéző neve és elérhetősége: dr. Nagy Valéria tel: 79/521-960, vagy személyesen előre egyeztetett időpontban ügyfélfogadási időben (munkanapokon 9-12 óra között) a Baja, Bajcsy Zs. u. 10. sz. alatti ügyfélszolgálati irodában.
Az ügyben keletkezett iratokba a Ket. 68.§-a rendelkezései szerint az ügyfél személyesen vagy írásban meghatalmazott képviselője útján betekinthet, arról másolatot kérhet vagy kivonatot készíthet, az azokban foglaltakra észrevételt tehet.

A felügyelőség tájékoztatásul közli, hogy a hirdetmény, majd a határozat szövegét közzé teszi a bajai kirendeltsége ügyfélszolgálati iroda hirdető tábláján (Baja, Bajcsy Zs. u. 10.), elektronikus honlapján és a központi elektronikus szolgáltató rendszeren is. A honlap elérhetősége: http://atiktvf.zoldhatosag.hu, a központi e-szolgáltatás címe: http://www.magyarorszag.hu/hirkozpont/hirdetmenyek.


  Ügyszám Ügyfél
  52869-1-1/2008   Baja Polgármesteri Hivatal
  52869-1-2/2008   Dunafalva Polgármesteri Hivatal
  52869-1-3/2008   Érsekcsanád Polgármesteri Hivatal
  52869-1-5/2008   Sükösd Polgármesteri Hivatal
  52869-1-6/2008   Szeremle Polgármesteri Hivatal
  52869-1-7/2008   Bátya Polgármesteri Hivatal
  52869-1-8/2008   Dunapataj Polgármesteri Hivatal
  52869-1-9/2008   Dunaszentbenedek Polgármesteri Hivatal
  52869-1-10/2008   Dusnok Polgármesteri Hivatal
  52869-1-11/2008   Fajsz Polgármesteri Hivatal
  52869-1-12/2008   Foktő Polgármesteri Hivatal
  52869-1-13/2008   Géderlak Polgármesteri Hivatal
  52869-1-14/2008   Harta Polgármesteri Hivatal
  52869-1-15/2008   Kalocsa Polgármesteri Hivatal
  52869-1-16/2008   Ordas Polgármesteri Hivatal
  52869-1-17/2008   Solt Polgármesteri Hivatal

Módosítva: 2009-05-28


Untitled Document

© 2006-2018. ATI-KTF

Látogatottság

Impresszum | Adatvédelmi tájékoztató | Technikai ajánlás