Kezdőlap | Oldaltérkép | Kapcsolat
           

Íratkozzon fel hirlevelünkre!


Link küldés   Nyomtatás
Közérdekű adatok, információk

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a vonatkozó jogszabályok alapján a közvélemény gyors és pontos tájékoztatása érdekében - biztosítja, hogy a közérdekű környezeti adatokat, információkat bárki megismerhesse. Azon közérdekű adatok megismerése iránt, melyek a honlapon nem lehetők fel, bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - igényt nyújthat be. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a Felügyelőség az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban vagy - amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus úton értesítjük az igénylőt.

Az igénylő jogosultságai: Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kérhet. Az adatot kezelő szerv kizárólag a másolat készítéséért - legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - állapíthat meg költségtérítést, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.
Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetéséét követő 15 napon belül kell teljesíteni.
Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben az aránytalan költséggel nem jár - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

Közérdekű adatigénylés költségei: a közérdekű adat közléséért a Felügyelőség - legfeljebb a közléssel kapcsolatban felmerült költség mértékéig - költségtérítést állapíthat meg. Az így meghatározott ár tartalmazza az adatok és az egyéb kért információk irattárból, illetve programokból történő kigyűjtéséhez, rendszerezéséhez, összeállításához szükséges - a munkatársak által végzett - többletmunka szakértői órában számított értékét, valamint az adathordozóra (papír, CD lemez) rögzítés költségét. A Felügyelőség ilyen munka esetében előre közli a várható költség összegét. A közérdekű adatok megismeréséről bővebben olvashat a Felügyelőség adatvédelmi szabályzatában.
A közérdekű adatigénylés részletszabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28-31. §-ai határozzák meg.

Iratok kiadási rendje:

  1. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben az aránytalan költséggel nem jár - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.
  2. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban vagy - amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt.
  3. A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg.
  4. A közérdekű adat szolgáltatásáért kiszabott ár tartalmazza az adatok és az egyéb kért információk irattárból, illetve programokból történő kigyűjtéséhez, rendszerezéséhez, összeállításához szükséges - a munkatársak által végzett - többletmunka szakértői órában számított értékét.

Szolgáltatási díj:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (3) bekezdése szerint a közérdekű adat közléséért az adatkezelő szerv - legfeljebb a közléssel kapcsolatban felmerült költség mértékéig - költségtérítést állapíthat meg. Ennek megfelelően a meglévő adatok, dokumentumok eredeti formában történő kinyomtatása, fénymásolása, elektronikus adathordozón történő átadása és elektronikus úton történő továbbítása A4-es méretű papír formátumba számítva/átszámítva bruttó 100,-Ft/lap.


A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység:

A Felügyelőséghez címzett közérdekű adatokkal kapcsolatos igények teljesítésének elintézésében - a Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezéseinek megfelelően - összefogó szervezeti egység:
  • a környezeti adatokra irányuló igény esetén az Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály,
  • egyéb közérdekű adat iránti igény esetén az a szervezeti egység, amelynél az adat rendelkezésre áll, vagy amelynek feladatkörébe az adott megkeresésé tárgya tartozik.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetőségei:
  • Postacím: 6701 Szeged Pf.: 1048.
  • Telefonszám: (62) 553-060
  • Fax: (62) 553-068
  • E-mail: alsotiszavideki@zoldhatosag.hu

Hivatkozott jogszabályok:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényMódosítva: 2014-09-18


Untitled Document

© 2006-2018. ATI-KTF

Látogatottság

Impresszum | Adatvédelmi tájékoztató | Technikai ajánlás