Kezdőlap | Oldaltérkép | Kapcsolat
           

Íratkozzon fel hirlevelünkre!


Link küldés   Nyomtatás
Közérdekű adatok, információk / Környezetvédelmi adatbázisok


Mi van a környezetemben? A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által üzemeltett olyan böngésző és kereső felület, melyen térkép segítségével kereshetőek különböző környezetvédelmi objektumok (ügyfelek, telephelyek). Bárki könnyen tájékozódhat, hogy egy adott terület (pl.: az ön lakóhelye) szomszédságában milyen ipari üzemek vannak, azok milyen tevékenységet végeznek, és ennek eredményeként a környezetet milyen kibocsátások érik.

Környezetvédelmi hatósági határozatok (HNYR) Erről az internetes oldalról kiindulva a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek valamint az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által hozott jogerős és érvényes, valamint a közelmúltban lejárt hatósági határozatok adatait kérdezheti le.

Felszíni vízminőségi mérési eredmények A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek észlelőhálózata által végzett felszíni mérésekről egészen 1990-ig kereshető adatokat (a vízben megtalálható kémiai elemek mennyiségének megjelölésével) tartalmaz ez az internetes felület. A térképes keresőben fellelhetőek a jelenleg is üzemelő mérőállomások és a már megszűnt mérőhelyek által mért adatok.

Légszennyező anyag kibocsátások A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségeken vezetett Levegő-tisztaság védelmi Információs Rendszer (LAIR) országos keresőfelülete. A rendszer tartalmazza a légszennyező anyag kibocsátó telephelyek alapadatait, éves kibocsátásait, valamint egyedi kibocsátási adatokat és különböző szempontok szerint összesített adatokat.

EPER-PRTR adatbázisok Az Európai Szennyezőanyag Kibocsátási Regiszter (European Pollution Emission Register) angol rövidítése. A 96/61/EK tanácsi irányelv alapján létrejött európai szennyezőanyag-kibocsátási adatbázis, melynek forrását a tagállamok jelentései képezik azon tevékenységekről, melyek a hivatkozott EK irányelv hatálya alá esnek. 2006-ban a nyilvántartás kibővült az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartással (PRTR)
- EPER (EU)
- EPER (HUN)
- PRTR (EU)

Zajtérképek a környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004.(X. 20.) Kormány rendelet, valamint a stratégiai zajtérképek valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004.(XII. 20) KvVM rendelet alapján 2007 és 2013 között folyamatosan készülnek zajtérképek közúti- légi- és vasúti közlekedésről, valamint helyhez kötött zajforrásokról.
- Budapest
- Közút

Aktuális levegőminőségi adatok Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) honlapján keresztül elérhetőek az ország mérőhálózatán mért aktuális légszennyezettségi adatok. A keresőrendszer alkalmas az országos automata és manuális mérőhálózat, valamint az határmenti mérési adatok egyszerű és gyors megismerésére.

Hulladékgazdálkodási adatok 2004 január 1-től meghatározott küszöbérték felett a hulladékok termelőinek, birtokosainak, kezelőinek, a keletkezett, átvett, átadott és kezelt (veszélyes és nem veszélyes) hulladékok mennyiségéről éves illetve negyedéve rendszerességgel adatokat kell szolgáltatniuk. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségeken a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerbe (HIR-be) rögzített adatokról kérhetőek le különböző szempontok szerint adatsorok.

Hulladékkezelői engedélyek A hulladék kezelői engedély lekérdező szolgáltatás, azoknak a hulladéktermelőknek nyújthat hasznos segítséget, akik a keletkezett hulladékaik átvétele érdekében engedéllyel rendelkező kezelő, szállító vagy begyűjtő szervezetet keresnek, vagy akik a kiválasztott partnerük engedélyének érvényességéről és annak tartalmáról szeretnének meggyőződni.

Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) az állami természetvédelem intézményeinek munkáját kiszolgáló, komplex térinformatikai támogatással megvalósuló szakmai információs rendszer, a központi és területi államigazgatási szervek természetvédelmi szakmai adatbázisainak (pl. természeti - földtani, víztani, növénytani, állattani, tájképi - és kultúrtörténeti értékek, ökoturisztikai objektumok - és területek) számítógépes nyilvántartása az Európai Uniós rendszerekkel is kompatíbilis (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adattárolás) egységes térinformatikai rendszerben.

Védett természeti területek A jogszabályi rendelkezések útját védetté nyilvánított területek települések szerinti keresője. A keresőfelületen kiválasztott településre kattintva megismerhető egy védett terület védettségi kategóriája, védettségi szintje, a terület nagysága és helyrajzi száma.

Módosítva: 2009-06-19


Untitled Document

© 2006-2018. ATI-KTF

Látogatottság

Impresszum | Adatvédelmi tájékoztató | Technikai ajánlás