Kezdőlap | Oldaltérkép | Kapcsolat
           

Íratkozzon fel hirlevelünkre!


Link küldés   Nyomtatás
Letöltések / Hírarchívum


2016-05-02

 

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály új honlapja: http://ktfo.csmkh.hu/

A jelenlegi oldal már csak archivumként üzemel.

 

 

2015-08-28

2015-04-02

2015-03-12

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója a szabadterületi tűzgyújtás szabályairól és a tűzgyújtási tilalomról

2015-02-19

 

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

 

2015. február 19. napján a Felügyelőség informatikai infrastruktúráját és iratkezelési, valamint irattári rendszerét ellehetetlenítő üzemzavar miatt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés g) pontja alapján 2015. február 19. napja üzemzavarnak minősül és az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

 
Kérjük Tisztelt Ügyfeleink szíves türelmét és megértését!

 
Szeged, 2015. február 19.

  
 

Tisztelettel:

  
 

Némethy Tímea
igazgató

 

 

2015-02-12

Tisztelt Ügyfeleink!

 

  

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXVII. törvény, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról szóló 40/2014. (XII. 23.) FM rendelet hatálybalépésével megváltoztak a szakmai konzultációra vonatkozó szabályok.

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 64. § (2) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóságnál – igazgatási jellegű szolgáltatásként – szakmai konzultáció kezdeményezhető. A szakmai konzultáció a környezetvédelmi előírásoknak való megfeleléssel, továbbá egyes tevékenységek, beruházások környezetvédelmi szempontú tervezésével kapcsolatos kérdésekre terjedhet ki.

 

A Kvt. 64. § (3)-(4) bekezdései alapján nem kezdeményezhető szakmai konzultáció a Felügyelőség hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárás vagy előzetes konzultáció alatt, az eljárás vagy előzetes konzultáció tárgyát képező kérdést illetően, illetőleg a szakmai konzultáció nem pótolhat közigazgatási hatósági eljárás során hozandó hatósági döntést vagy előzetes konzultáció során adott véleményt, továbbá a Felügyelőség véleménye a hatósági eljárás vagy az előzetes konzultáció tekintetében nem rendelkezik kötőerővel. A konzultáció során adott vélemény nem mentesíti a konzultációt kezdeményezőt Kvt. szerinti felelősség alól.

 

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3/A. § (1) bekezdése alapján a konzultációért fizetendő díjat a kérelmezőnek a szolgáltatás igénybevételét követően kell számviteli bizonylat ellenében a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-01711875-00000000 számlaszámú előirányzat-felhasználási számlájára – a számviteli bizonylat kézhezvételét követő 8 napon belül – átutalási megbízással teljesítenie, vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel befizetnie.

 

A R. 4. sz. melléklete szerint a konzultációs óradíj: 6.000 Ft/óra. A konzultációs díjat befolyásoló tényező még a konzultáción részt vevő szakterületi ügyintézők száma, illetve szóbeli konzultáció esetén a konzultáció időtartama, írásbeli konzultáció esetén a Felügyelőség válaszának elkészítésére fordított összes munkaóra, azzal, hogy minden megkezdett óra egész órának számít.

 

Felügyelőségünk az ügyfelek érdekeit és igényeit figyelembe véve szervezi meg a konzultációkat, ezért ezúton kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy konzultációs igény esetén a konzultáció időpontját, annak pontos témáját, a felmerülő kérdéseket szíveskedjenek előzetesen, személyesen ügyfélfogadási időben, telefonon, vagy írásban (elektronikus vagy postai úton, telefax útján) a Felügyelőség munkatársaival egyeztetni.

 

Szeged, 2015. február 11.

 

  

Tisztelettel:

  

 

Némethy Tímea
igazgató

 

2015-02-04

Tisztelt Ügyfeleink!

 

  

2015. február 04. napján a Felügyelőség informatikai infrastruktúráját és iratkezelési, valamint irattári rendszerét ellehetetlenítő üzemzavar miatt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés g) pontja alapján 2015. február 04. napja üzemzavarnak minősül és az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

 
Kérjük Tisztelt Ügyfeleink szíves türelmét és megértését!

 
Szeged, 2015. február 04.

  

 

Tisztelettel:

  

 

Némethy Tímea
igazgató

 

2014-12-15

 

 

Tisztelt Ügyfeleink!

  

A módosult Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerrel (OKIR) kapcsolatos változásokról a 2014. december 15. napján hatályba lépett alábbi jogszabályok rendelkeznek:

 • Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXVII. törvény,
 • A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet,
 • Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet.

További információ a következő weboldalon érhető el: http://web.okir.hu/hu/

 Az új OKIR rendszerbe az Általános Nyomtatványkitöltő programon (ÁNYK) keresztül benyújtható adatlapok és tájékoztatók az alábbi publikus felületről tölthetők le: http://web.okir.hu/hu/urlapok

Az adatszolgáltatások az ÁNYK-n keresztül a KAR – Környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok, valamint az adatokban bekövetkezett változások bejelentése elnevezésű elektronikus űrlap „MEGH lap” (meghatalmazás) benyújtása után teljesíthetők.

 „MEGH lapot” minden olyan esetben ki kell tölteni, amikor a benyújtó személy még nem rendelkezik elektronikus adatszolgáltatásra való meghatalmazással. Az adatszolgáltatásra kötelezettnek (szervezetnek) nyilatkoznia kell arról, hogy ki az a természetes személy, aki a cég vagy más szervezet nevében eljárhat és ügyfélkapus regisztrációja segítségével adatszolgáltatásokat küldhet be.

 A meghatalmazás lapo(ka)t a meghatalmazónak minden esetben nyomtatni szükséges és hiteles módon (szervezet esetében cégszerű) aláírással kell ellátni. A meghatalmazás adatlapját aláírást követően elektronikus másolatban (szkennelt pdf vagy képformátum) a KAR adatszolgáltatás mellékleteként kell benyújtani. Erre az ÁNYK „Adatok” menüpont alatti „Csatolmányok kezelése” funkciót kell használni. Az ügyfélnek (meghatalmazónak), valamint a meghatalmazottnak a meghatalmazás aláírt, papír alapú példányát meg kell őriznie.

 A meghatalmazó – az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény és a 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet szerinti – közigazgatási használatra alkalmas elektronikus aláírásával az adott szervezet valamennyi meghatalmazása beküldhető csatolmányként, és az ilyen aláírással érkező adatszolgáltatásokat a környezetvédelmi hatóság cégszerű aláírással ellátott dokumentumokkal egyenértékűnek fogja tekinteni.

 Abban az esetben, ha az adatszolgáltatásra kötelezett nem szervezet, hanem magánszemély, a „MEGH lap” kitöltése nem feltétele az elektronikus adatszolgáltatás beküldésének, amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett és a beküldő személye megegyezik. Ilyenkor a magánszemély/adatszolgáltató „KÜJ lapon” feltüntetett adatai alapján történik a beadott adatszolgáltatások ügyfélkapus jogosultság ellenőrzése (viszontazonosítása). Ezért nagyon fontos, hogy a természetes személy esetén a „KÜJ lapon” feltüntetett adatok megegyezzenek az ügyfélkapus regisztrációnál megadottakkal.

 Bármilyen felmerülő kérdésük esetén állunk szíves rendelkezésükre.

Szeged, 2014. december 15.

 
Tisztelettel:

  

Némethy Tímea
igazgató

2014-12-02

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2014. decemberi és 2015. év eleji ügyfélfogadási rend Felügyelőségünkön az alábbiak szerint alakul:

 december 1. (hétfő)  08:30-12:00
 december 2. (kedd)  -
 december 3. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 december 4. (csütörtök)  -
 december 5. (péntek)  08:30-12:00
 december 8. (hétfő)  08:30-12:00
 december 9. (kedd)  -
 december 10. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 december 11. (csütörtök)  -
 december 12. (péntek)  08:30-12:00
 december 13. (szombat)  -
 december 15. (hétfő)  08:30-12:00
 december 16. (kedd)  -
 december 17. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 december 18. (csütörtök)  -
 december 19. (péntek)  08:30-12:00
 december 22. (hétfő)  08:30-12:00
 december 23. (kedd)  -
 december 24. (szerda)  pihenőnap
 december 25. (csütörtök)  munkaszüneti nap
 december 26. (péntek)  munkaszüneti nap
 december 29. (hétfő)  08:30-12:00
 december 30. (kedd)  -
 december 31. (szerda)  08:30-12:00
 január 1. (csütörtök)  munkaszüneti nap
 január 2. (péntek)  pihenőnap
 január 5. (hétfő)  08:30-12:00
 január 6. (kedd)  -
 január 7. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 január 8. (csütörtök)  -
 január 9. (péntek)  08:30-12:00
 január 10. (szombat)  -
2014-11-21

Tisztelt Ügyfeleink!

A Földművelésügyi Minisztérium "OKIR-OKIR Környezet és természetvédelmi alapinfrastruktúra fejlesztés, alrendszerek továbbfejlesztése" című KEOP pályázata keretén belül elkészült az új OKIR szoftver. Az új Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 2014. decemberében kezdi meg működését, mely jelentősen átalakítja az önbevalláson alapuló adatszolgáltatások teljesítésének módját.

Fentiekre tekintettel, a Magyar Közlöny 155. számában kihirdetésre került a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 279/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet, amely az alábbiakról rendelkezik:

A módosítás következtében a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészült ki:

"Egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozására (módosítására, törlésére) irányuló kérelem papír alapon 2014. november 20-ig terjeszthető elő."

Továbbá, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 18/A. §-szal egészült ki:

"Az e rendelet szerint rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek az adatszolgáltatási kötelezettségüket az e rendeletben meghatározottak szerint 2014. november 20-ig teljesíthetik."

A fenti határidőt követően csak 2014. december 15. napjától fogad a rendszer KAR adatlapokat, kizárólagosan elektronikus formában.

A LAL és LM adatlapok papír alapon 2014. december 31. napjáig benyújthatók, elektronikus úton 2014. december 15. napjától fogad adatokat a rendszer.

2015. január 01. napjától azonban kizárólag Ügyfélkapun keresztül lehetséges az adatszolgáltatás.

A 2014. évre vonatkozó éves szakterületi (levegős és hulladékos) adatszolgáltatások már csak elektronikusan fogadhatók be.

Felhívjuk továbbá Ügyfeleink szíves figyelmét arra is, hogy az OKIR szakrendszerei ügyfélkapus regisztrációt követően, ügyfélkapun keresztül érhetők el, amelynek használatához szükség esetén meghatalmazás is szükséges. Az adatszolgáltatásokat, adatlapokat, valamint az ezek kitöltéséhez és benyújtásához szükséges meghatalmazásokat 2014. december 15. napjától lehet feltölteni a rendszerbe.

Bármilyen felmerülő kérdésük esetén állunk szíves rendelkezésükre.


Szeged, 2014. november 21.


Tisztelettel:

Némethy Tímea
igazgató

2014-11-11

2014-11-10

Aktuális álláspályázataink:
1 fő jogi előadó
Beadási határidő: 2014. november 20.
bővebben...
2014-10-09

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2014. október 23. körüli ügyfélfogadási rend Felügyelőségünk bajai és szegedi Zöld-Pont Irodájában az alábbiak szerint alakul:

 október 13. (hétfő)  08:30-12:00
 október 14. (kedd)  -
 október 15. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 október 16. (csütörtök)  -
 október 17. (péntek)  08:30-12:00
 október 18. (szombat)  -
 október 20. (hétfő)  08:30-12:00
 október 21. (kedd)  -
 október 22. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 október 23. (csütörtök)  munkaszüneti nap
 október 24. (péntek)  pihenőnap
2014-09-10

Tisztelt Ügyfeleink!

A Magyar Közlöny 120. számában megjelent jogszabály módosítások alapján 2014. szeptember 05. napjától hatályba lépett az egyes kormányrendeletek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő deregulációjáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet és a vízügyi igazgatási, illetve a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet, amelyek a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletet módosítják és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletet hatályon kívül helyezik.

A fenti kormányrendeletek szerint hatáskör változás alapján Felügyelőségünk a vízvédelmi hatósági és szakhatósági hatáskört jogutódlással a jogutód szervezet részére átadja.

2014. szeptember 10. napjától vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6723 Szeged, Berlini krt. 16-18.), valamint a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) az illetékességi területét érintő vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatkörében az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja.

Ezúton kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy vízvédelmi hatósági és szakhatósági ügyekkel kapcsolatos beadványaikat a fenti katasztrófavédelmi igazgatóságok részére szíveskedjenek eljuttatni.


Szeged, 2014. szeptember 10.


Tisztelettel:

Némethy Tímea
igazgató

2014-06-26

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése alapján Felügyelőségünkön 2014. július 1. (kedd) - a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából - munkaszüneti nap.

2014-06-10

Aktuális álláspályázataink:
1 fő felügyelő
Beadási határidő: 2014. június 23.
bővebben...
2014-04-17

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2014. május 01. körüli ügyfélfogadási rend Felügyelőségünk bajai és szegedi Zöld-Pont Irodájában az alábbiak szerint alakul:

 április 28. (hétfő)  08:30-12:00
 április 29. (kedd)  -
 április 30. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 május 1. (csütörtök)  munkaszüneti nap
 május 2. (péntek)  pihenőnap

 május 5. (hétfő)  08:30-12:00
 május 6. (kedd)  -
 május 7. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 május 8. (csütörtök)  -
 május 9. (péntek)  08:30-12:00
 május 10. (szombat)  -
2014-01-03

Tisztelt Ügyfeleink!

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet, valamint a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a vízügyi hatáskör átadással kapcsolatos, a Felügyelőség informatikai infrastruktúráját és iratkezelési, valamint irattári rendszerét érintő üzemzavar időtartamát - amely 2013. december 21. napján került a Felügyelőség honlapján és ügyfélszolgálati irodáján kihirdetésre - 2014. január 7. napjáig meghosszabbítom.
A fentiek alapján a 2013. december 21. és 2014. január 7. közötti időtartam a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés g) pontja szerinti üzemzavarnak minősül, és az ügyintézési határidőbe nem számít bele.


Köszönjük Tisztelt Ügyfeleink szíves türelmét és megértését!


Szeged, 2014. január 3.


Tisztelettel:

Némethy Tímea
igazgató

2013-12-21

Tisztelt Ügyfeleink!

A Magyar Közlöny 211. számában megjelent jogszabály módosítások alapján 2014. január 1. napjától hatályba lépnek azok a kormányrendeletek, amelyek a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatásköröket módosítják.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján 2014. január 1. napjától az elnevezésünk módosul Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre.

A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján Felügyelőségünk a vízügyi hatáskörökben a feladatellátást jogutódlással a jogutód szervezet részére átadja. Ebben a tekintetben az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság, valamint az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint Kirendeltsége jogutóda.

A fentiekben részletezett jogszabályváltozások folytán a Felügyelőségnek a jogutód hatóság számára át kell adnia a vízügyi hatáskörrel kapcsolatos valamennyi ügyiratot, eszközöket valamint a személyi állományt is. Az átadás-átvétel a Felügyelőség számítógépparkját és szerverét is érinti, így az iratok fogadása, iktatása sem lehetséges, az ügyintézés szünetel.

Az átadással járó költözés lebonyolítása a Felügyelőség ügymenetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés g) pontja szerinti üzemzavarnak minősül és az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a Felügyelőség Ügyfélszolgálati Irodája a hatáskör átadás és költözés miatt 2013. december 21. napjától 2014. január 3. napjáig ügyfeleket nem tud fogadni. Szíves türelmüket és megértésüket kérjük. Bármilyen felmerülő kérdésük esetén telefonos vagy e-mail útján történő megkeresésre állunk szíves rendelkezésükre.


Szeged, 2013. december 21.


Némethy Tímea

igazgató

2013-12-01

Tisztelt Ügyfeleink!


A Magyar Közlöny 211. számában megjelent jogszabály módosítások alapján 2014. január 1. napjától hatályba lépnek azok a kormányrendeletek, amelyek a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatásköröket módosítják.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján 2014. január 1. napjától az elnevezésünk módosul Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre.

A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján Felügyelőségünk a vízügyi hatáskörökben a feladatellátást jogutódlással a jogutód szervezet részére átadja. Ebben a tekintetben az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság (székhely: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.), valamint az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság (székhely: 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint Kirendeltsége jogutóda.

A fentiekben részletezett jogszabályváltozások folytán a Felügyelőségnek a jogutód hatóság számára át kell adnia a vízügyi hatáskörrel kapcsolatos valamennyi ügyiratot, eszközöket valamint a személyi állományt is. Az átadás-átvétel a Felügyelőség számítógépparkját és szerverét is érinti, így az iratok fogadása, iktatása sem lehetséges, az ügyintézés szünetel.

Az átadással járó költözés lebonyolítása a Felügyelőség ügymenetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés g) pontja szerinti üzemzavarnak minősül és az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a Felügyelőség Ügyfélszolgálati Irodája a hatáskör átadás és költözés miatt 2013. december 21. napjától 2014. január 3. napjáig ügyfeleket nem tud fogadni. Szíves türelmüket és megértésüket kérjük. Bármilyen felmerülő kérdésük esetén telefonos vagy e-mail útján történő megkeresésre állunk szíves rendelkezésükre.

Szeged, 2013. december 21.


Tisztelettel:

Némethy Tímea
igazgató

2013-11-21

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti levegőminőségi tervek felülvizsgálata megtörtént. A tervezetek megtalálhatók a Közérdekű adatok, információk/Levegőminőségi tervek oldalon, amelyekre 30 napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt tehetnek.

2013-11-21

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2013. decemberi  és 2014. év eleji ügyfélfogadási rend Felügyelőségünkön az alábbiak szerint alakul:

 december 2. (hétfő)  08:30-12:00
 december 3. (kedd)  -
 december 4. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 december 5. (csütörtök)  -
 december 6. (péntek)  08:30-12:00
 december 7. (szombat)  -
 december 9. (hétfő)  08:30-12:00
 december 10. (kedd)  -
 december 11. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 december 12. (csütörtök)  -
 december 13. (péntek)  08:30-12:00
 december 16. (hétfő)  08:30-12:00
 december 17. (kedd)  -
 december 18. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 december 19. (csütörtök)  -
 december 20. (péntek)  08:30-12:00
 december 21. (szombat)  -
 december 23. (hétfő)  08:30-12:00
 december 24. (kedd)  pihenőnap
 december 25. (szerda)  munkaszüneti nap
 december 26. (csütörtök)  munkaszüneti nap
 december 27. (péntek)  pihenőnap
 december 30. (hétfő)  08:30-12:00
 december 31. (kedd)  -
 január 1. (szerda)  munkaszüneti nap
 január 2. (csütörtök)  -
 január 3. (péntek)  08:30-12:00
2013-09-17

Megjelent a hulladéklerakási járulék megfizetéséről szóló 318/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet.

2013-08-22

Tájékoztató hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező ügyfeleink részére: Bevezetésre került az éves hulladékgazdálkodási felügyeleti díj, amelynek befizetési határideje 2013. augusztus 31.

2013-08-13

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2013. augusztus 20. körüli ügyfélfogadási rend Felügyelőségünkön az alábbiak szerint alakul:

 augusztus 19. (hétfő)
 pihenőnap
 augusztus 20. (kedd)
 munkaszüneti nap
 augusztus 21. (szerda)
 08:30-12:00 és 13:00-16:00
 augusztus 22. (csütörtök)
 -
 augusztus 23. (péntek)
 08:30-12:00
 augusztus 24. (szombat)
 -
 
2013-07-03

Tájékoztatás az egynyári öntözés lehetőségéről

2013-06-27

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése alapján Felügyelőségünkön 2013. július 1. (hétfő) - a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából - munkaszüneti nap, így ezen a napon az ügyfélszolgálatunk zárva tart.

2013-06-07

Országos Műszaki Irányító Törzs Rendkívüli Közleménye 2013.06.06. 22:00

2013-04-16

Kedves Ügyfeleink!

Új ügyféltájékoztatók, formanyomtatványok:tölthetők le innen:

Iratbetekintés iránti kérelem
Tájékoztató az iratbetekintési jog gyakorlásáról
Konzultáció iránti igény bejelentése
Tájékoztatás az ügyfélfogadási rendről, továbbá az ügyfelekkel történő konzultáció rendjéről

2013-04-10

104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól

2013-03-07

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) tájékoztatja ügyfeleit, hogy a talajvízből történő mezőgazdasági célú öntözési tevékenységre vonatkozó jogszabályok módosítása várható, az ügyfelekre nézve kedvezőbb szabályok megalkotásával, amelyek a folyamatban lévő ügyekre is kihatással lehetnek.

Fentiekre tekintettel az ilyen vízilétesítmények engedélyezésével kapcsolatban hivatalból indult és folyamatban lévő eljárások során a Felügyelőség egyrészt a vonatkozó jogszabályok, másrészt a módosító jogszabályok hatályba lépésére irányadó szabályok figyelembe vételével jár el.

2012-12-12

Új ügyfélfogadási és kapcsolattartási rend

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen 2012. október 1. napjától életbe lépett ügyfélfogadási rendről, továbbá a konzultációról és a konzultációs díjról szóló igazgatói utasítás részleteiről bővebben itt olvashat.

2012-11-23

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2012. decemberi  és 2013. év eleji ügyfélfogadási rend Felügyelőségünkön az alábbiak szerint alakul:

 november 26. (hétfő)  08:30-12:00
 november 27. (kedd)  -
 november 28. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 november 29. (csütörtök)  -
 november 30. (péntek)  08:30-12:00
 december 1. (szombat)  -
 december 3. (hétfő)  08:30-12:00
 december 4. (kedd)  -
 december 5. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 december 6. (csütörtök)  -
 december 7. (péntek)  08:30-12:00
 december 10. (hétfő)  08:30-12:00
 december 11. (kedd)  -
 december 12. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 december 13. (csütörtök)  -
 december 14. (péntek)  08:30-12:00
 december 15. (szombat)  -
 december 17. (hétfő)  08:30-12:00
 december 18. (kedd)  -
 december 19. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 december 20. (csütörtök)  -
 december 21. (péntek)  08:30-12:00
 december 24. (hétfő)  pihenőnap
 december 25. (kedd)  munkaszüneti nap
 december 26. (szerda)  munkaszüneti nap
 december 27. (csütörtök)  -
 december 28. (péntek)  08:30-12:00
 december 31.(hétfő)  pihenőnap
 január 1. (kedd)  munkaszüneti nap
 január 2. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 január 3. (csütörtök)  -
 január 4. (péntek)  08:30-12:00
2012-10-26

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2012. november 1. körüli ügyfélfogadási rend Felügyelőségünkön az alábbiak szerint alakul:

 október 29. (hétfő)
 08:30-12:00
 október 30. (kedd)
 -
 október 31. (szerda)
 08:30-12:00 és 13:00-16:00
 november 1. (csütörtök)
 munkaszüneti nap
 november 2. (péntek)
 pihenőnap
 
 november 5. (hétfő)
 08:30-12:00
 november 6. (kedd)
 -
 november 7. (szerda)
 08:30-12:00 és 13:00-16:00
 november 8. (csütörtök)
 -
 november 9. (péntek)
 08:30-12:00
 november 10. (szombat)
 -
2012-10-15

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2012. október 23. körüli ügyfélfogadási rend Felügyelőségünkön az alábbiak szerint alakul:

 október 22. (hétfő)  pihenőnap
 október 23. (kedd)  munkaszüneti nap
 október 24. (szerda)  08:30-12:00 és 13:00- 16:00
 október 25. (csütörtök)
 -
 október 26. (péntek)
 08:30-12:00
 október 27. (szombat)  -
2012-09-20

Új ügyfélfogadási és kapcsolattartási rend

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen 2012. október 1. napjától megváltozik az ügyfélfogadás, a Felügyelőséggel történő telefonos kapcsolattartás rendje, és hatályba lép a konzultációról és a konzultációs díjról szóló új igazgatói utasítás. A részletekről itt olvashat bővebben.

2012-07-16

Aktuális álláspályázataink:
1 fő igazgatási/ügyfélszolgálati ügyintéző (Igazgatási Iroda)
1 fő felügyelő (Hatósági Engedélyezési Iroda, Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály)
Beadási határidő: 2012. július 27.
bővebben...
2012-06-05

Grajczárné Dr. Balthazár Éva jogtanácsos munkatársunk a Környezetvédelmi Világnap alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült.

2012-05-08

Kérdőív a birtokméretek optimalizálásához

A Vidékfejlesztési Minisztérium felmérést készít a gazdálkodók által optimálisnak tartott birtokméretek nagyságáról. A kérdőív része annak a társadalmi párbeszédnek, amely a földekről és a családi gazdaságokról indult április 14-én Gyomaendrődön.
(http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/hirek/tarsadalmi-vita-a-foldekrol-es-a-csaladi-gazdasagokrol

A felmérésben kizárólag a szántóföldi növénytermesztésre (pl. a gabonafélék), a zöldség- és gyümölcstermesztésre használt, továbbá a rét - legelő művelési kultúrájú ingatlanokról gyűjtünk információkat.

A kérdőív 2012. április 17-től elérhető

 1. VM honlapján,
 2. a http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/hirek/kerdoiv-a-birtokmeretek-optimalizalasahoz weboldalról,
 3. továbbá  http://ujfoldtorveny.kormany.hu/kerdoiv-az-uj-foldugyi-koncepcioban-szabalyozasra-kerulo-temakrol elérhetőségen.

A dokumentumot  a falugazdász-hálózat bevonásával is hozzáférhetővé tesszük.

A kérdőíveket elektronikus úton a birtokmeret@vm.gov.hu e-mail címre várjuk június 15-ig. A papíralapon kitöltött kérdőíveket a falugazdászokhoz kérjük eljuttatni. A kérdőív kitöltése a gazdálkodók számára önkéntes, ahhoz nem szükséges a személyazonosság felfedése.

A VM a tervek szerint a nyári ülésszakra beterjeszti a földtörvény tervezetet. A készülő háttéranyagok az ujfoldtorveny.kormany.hu  honlapon április 25-től, az oldal indulásától lesznek elérhetőek.

2012-05-03

Aktuális álláspályázataink:
1 fő igazgatási/ügyfélszolgálati ügyintéző (Igazgatási Iroda)
Beadási határidő: 2012. május 14.
bővebben...
2012-04-12

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Felügyelőségünkön a 2012. május 1. körüli ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint alakul:

  Szeged Baja
április 20. (péntek) 09:00-11:30 09:00-12:00
április 21. (szombat) 09:00-11:30 09:00-12:00
április 23. (hétfő) 09:00-11:30 és 12:30-15:00 09:00-12:00
április 24. (kedd) 09:00-11:30 09:00-12:00
április 25. (szerda) 09:00-11:30 09:00-12:00
április 26. (csütörtök) 09:00-11:30 és 12:30-15:00 09:00-12:00
április 27. (péntek) 09:00-11:30 09:00-12:00
április 30. (hétfő) pihenőnap
május 1. (kedd) munkaszüneti nap

2012. május. 2. napjától az ügyfélfogadási rend mindkét Zöld-Pont Irodánkban változatlan.

2012-03-27Felügyelőségünk is csatlakozott a WWF nemzetközi kezdeményezéséhez, a Föld Órája akcióhoz, aminek célja, hogy felhívjuk a figyelmet az éghajlatváltozásra és annak veszélyeire. A világ legnagyobb klímavédelmi eseményén a csatlakozók vállalják, hogy március 31-én 20.30-tól egy órára lekapcsolják a világítást.

Csatlakozzon Ön is a www.foldoraja.hu internetes oldalon!

2012-03-14

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Felügyelőségünkön a 2012. március 15. körüli ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint alakul:    

  Szeged Baja
március 15. (csütörtök) munkaszüneti nap
március 16. (péntek) pihenőnap
március 19. (hétfő) 09:00-11:30 és 12:30-15:00 09:00-12:00
március 20. (kedd) 09:00-11:30 09:00-12:00
március 21. (szerda) 09:00-11:30 09:00-12:00
március 22. (csütörtök) 09:00-11:30 és 12:30-15:00 09:00-12:00
március 23. (péntek) 09:00-11:30 09:00-12:00
március 24. (szombat) 09:00-11:30 09:00-12:00
2012-03-14

Tóth Éva felügyelő munkatársunk a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült.

2012-03-12

A 2011. december 14-én megrendezett "Változások a környezetvédelmi szabályozásban - A környezetvédelmi termékdíj új rendszere" című konferencia előadásai letölthetőek a Letöltések / Szakmai anyagok oldalról.

2011-12-21

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Felügyelőségünkön 2011. karácsony és szilveszter között az ügyfélfogadási rend változatlanul, azaz az alábbiak szerint alakul:    

  Szeged Baja

december 26. (hétfő)

munkaszüneti nap

december 27. (kedd)

09:00-11:30 09:00-12:00

december 28. (szerda)

09:00-11:30 09:00-12:00

december 29. (csütörtök)

09:00-11:30 és 12:30-15:00 09:00-12:00

december 30. (péntek)

09:00-11:30 09:00-12:00
2011-12-20

A 2011. december 14-én megrendezett "Változások a környezetvédelmi szabályozásban - A környezetvédelmi termékdíj új rendszere" című konferencia előadásai letölthetőek a Letöltések / Szakmai anyagok oldalról.

2011-12-06

Nem okoz fennakadást a légszennyezettség mérésében az informatikai karbantartás

A Vidékfejlesztési Minisztérium informatikai rendszerének karbantartása miatt az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) adatait 2011. december 9. 14 óra és 2011. december 11. 18 óra között nem lehet majd elérni az interneten keresztül.

A karbantartástól függetlenül a mérőállomásokat üzemeltető Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőségek ebben az időszakban is folyamatosan figyelik a levegőminőségi adatok alakulását, és szmoghelyzet esetén hagyományos módon, telefonon vagy faxon tájékoztatják az adott önkormányzatokat a légszennyezettségi adatokról.

A kellemetlenségért elnézésüket kérjük.

(Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)

2011-11-30

"Változások a környezetvédelmi szabályozásban - A környezetvédelmi termékdíj új rendszere"
Az új környezetvédelmi termékdíj szabályozás- hulladékgazdálkodási törvény jelentős változásai az ágazat működésében 2012. január 1-jétől

Kreditpontos szakmai nap a Magyar Mérnöki Kamara tagjai (mérnökök, tervezők, szakértők, műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezetők) és környezetvédelmi szakemberek számára
Meghívó és program
Jelentkezési lap
Jelentkezési lap (elektronikusan kitölthető)

2011-10-17

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2011. november 01. körüli ügyfélfogadási rend Felügyelőségünkön az alábbiak szerint alakul:   

  Szeged Baja
október 31. (hétfő) pihenőnap
november 1. (kedd) munkaszüneti nap
november 2. (szerda) 09:00-11:30 09:00-12:00
november 3. (csütörtök) 09:00-11:30 és 12:30-15:00 09:00-12:00
november 4. (péntek) 09:00-11:30 09:00-12:00
november 5. (szombat) 09:00-11:30 09:00-12:00
2011-09-14

Aktuális álláspályázataink:
1 fő Kromatográfiás analitikus (Mérőközpont)
Beadási határidő: 2011. szeptember 30.
bővebben...
2011-08-29

Az S.C. DEVAGOLD S.A. (Certejul de Sus, Principala Street, no. 89, Hunedoara, Románia, egyedi azonosítókód: RO10381352) megbízásából az SC OCON ECORISC SRL elkészítette és Románia Környezetvédelmi Minisztériuma az Espooi Egyezmény 3. cikkének megfelelően megküldte a Vidékfejlesztési Minisztériumnak "Arany- és ezüstérc bányászat Certej külterületén" címen a hatásvizsgálati dokumentációt. Az ennek alapján indult nemzetközi hatásvizsgálati eljárás keretében nyilvános fórumok megtartására kerül sor, az alábbi közleményben foglaltak szerint.

2011-06-28

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 63/A. §-a alapján 2011. július 1. (péntek) - a Kormánytisztviselők Napja alkalmából - munkaszüneti nap. Ezen a napon Felügyelőségünkön az ügyfélszolgálat változatlanul működik (Szeged Központ: 09:00-11:30 óráig, Baja Kirendeltség: 09:00-12:00 óráig), azonban ügyintézőkkel való személyes egyeztetésre nincs lehetőség. Ügyfélszolgálati- és munkaidőn kívül, rendkívüli környezeti eseménnyel kapcsolatos bejelentést a Környezetbiztonsági Ügyeleti Szolgálatunk fogad a 30/938-2389-es telefonszámon.

2011-04-21

2011-04-18

2011-04-18

Aktuális álláspályázataink:
1 fő felügyelő (Hatósági Engedélyezési Iroda - Vízimunka- és Vízilétesítmény-engedélyezési Osztály )
Beadási határidő: 2011. április 29.
bővebben...
2011-04-12

Tájékoztató a társhatóságok és önkormányzatok részére

Felügyelőségünk a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/A. § (1) bekezdésében megadott írásbeli kapcsolattartási módok közül a 28/A. § (3) bekezdése, illetve a 28/B. § előírásai figyelembe vételével – a költséghatékonyság és az ügyintézési határidő lerövidítése érdekében –  a www.magyarorszag.hu honlapon elérhető hivatali kapun keresztül kívánja a közigazgatási szervek felé küldendő azon iratait továbbítani, amelyekhez nem kapcsolódik dokumentáció (szakhatósági állásfoglalások, határozatok).

A hivatali kapun keresztül történő iratküldés a postai továbbítást váltja ki.

A Felügyelőség az irattovábbítás rendszerének kialakítását megkezdte, 2011. májusától teljes mértékben át kíván térni az új rendszerre.

Kérjük azokat a hatóságokat és önkormányzatokat, amelyek esetlegesen nem rendelkeznek hivatali kapuval, hogy a rendszer zökkenőmentes működtetése érdekében, szíveskedjenek a hivatali kapujukat létre hozni

2011-03-30

A 2011. március 23-án megrendezett "A geotermikus energia gyakorlati alkalmazásának lehetőségei, eredményei. Hatósági engedélyezések eljárási rendje" című konferencia előadásai letölthetőek a Letöltések / Szakmai anyagok oldalról.

2011-03-24Felügyelőségünk is csatlakozott a WWF nemzetközi kezdeményezéséhez, a Föld Órája akcióhoz, aminek célja, hogy felhívjuk a figyelmet az éghajlatváltozásra és annak veszélyeire. A világ legnagyobb klímavédelmi eseményén a csatlakozók vállalják, hogy március 26-án 20.30-tól egy órára lekapcsolják a világítást.

Csatlakozzon Ön is a www.foldoraja.hu internetes oldalon!

2011-03-01

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2011. március 15-i nemzeti ünnep körüli ügyfélfogadási rend Felügyelőségünkön az alábbiak szerint alakul:   

  Szeged Baja
március 14. (hétfő) pihenőnap
március 15. (kedd) nemzeti ünnep
március 16. (szerda) 09:00-11:30
március 17. (csütörtök) 09:00-11:30 és 12:30-15:00 09:00-11:30
március 18. (péntek) 09:00-11:30
március 19. (szombat) 09:00-11:30
2011-02-22

Felügyelőségünk hírlevél szolgáltatást indított, amelynek keretében a honlapunkon az első 25 regisztrált felhasználónak felügyelőségi falinaptárat adunk ajándékba.
A falinaptárak átvehetőek Felügyelőségünk Zöld-Pont Irodájában, azok postai úton való megküldése nem áll módunkban.
A nyerteseket minden esetben elektronikus levélben értesítjük.

2011-02-15

Viz Világnap 2011. pályázati kiírás

2011-02-15

Felügyelőségünk szegedi Zöld-Pont Irodája (ügyfélszolgálata) a nem veszélyes hulladék kezelésre történő átvételéről és a keletkezett hulladékokról szóló éves adatszolgáltatás leadási határidejére tekintettel 2011. március 1. napján (kedden) meghosszabbított nyitva tartással, 900 - 1130 és 1230 - 1500 óra között tart nyitva. A többi napon az ügyfélfogadás a megszokott rend szerint alakul.

2011-02-03

Az új levegőtisztaság-védelmi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései
Meghívó
Jelentkezési lap
Jelentkezési lap (elektronikusan kitölthető)

2011-01-26

A 2011. január 26-án megrendezett "Környezetvédelmi jogszabályváltozások 2011-ben" című konferencia előadásai letölthetőek a Letöltések / Szakmai anyagok oldalról.

2011-01-04

Környezetvédelmi jogszabályváltozások 2011-ben
Meghívó
Jelentkezési lap
Jelentkezési lap (elektronikusan kitölthető)

2010-12-08

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Felügyelőségünk szegedi és bajai Zöld-Pont Irodájában az ünnepi időszakban, azaz 2010. december 27. és 31. között az ügyfélszolgálati rend változatlan, az a normál munkarend szerint alakul.

2011. január 1. napjától a szegedi Zöld-Pont Iroda nyitva tartása az alábbiak szerint módosul:

Hétfő 0900-1130; 1230-1500
Kedd 0900-1130
Szerda 0900-1130
Csütörtök 0900-1130; 1230-1500
Péntek 0900-1130

A változás a bajai Kirendeltség Zöld-Pont Irodáját nem érinti, az továbbra is hétfőtől-péntekig 0900-1200 óra között áll Ügyfeleink rendelkezésére.

Bízunk benne, hogy az irat- és ügyfélforgalmi adatok elemzésén alapuló módosított ügyfélszolgálati idő igazodik Ügyfeleink igényeihez.

2010-11-08

Felhívás az őszi faültetés és nagytakarítás országos környezetvédelmi akciónapra

2010-11-05

Tekintettel a napokban tapasztalható, országosan jellemző magas PM10 légszennyező anyagcsoport koncentrációra tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szegeden üzemelő automata PM10 mérőműszer előreláthatólag a jövő hét szerdáig nem szolgáltat adatokat, a PM10 koncentráció mérésére jelenleg nincs módunk. Az adathiányért elnézésüket kérjük.

2010-09-20

Gyakorlati tudni valók vízlétesítményt tervezők és szakértők számára a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásáról
Meghívó
Témalap
Jelentkezési lap

2010-08-09

Aktuális álláspályázataink:
1 fő felügyelő (Hatósági Engedélyezési Iroda - Vízimunka- és Vízilétesítmény-engedélyezési Osztály )
Beadási határidő: 2010. augusztus 23.
bővebben...
2010-08-06

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Felügyelőségünk szegedi Zöld-Pont Irodájában 2010. augusztus 12-én (csütörtökön) 12:30 órától 15:00 óráig az ügyfélfogadás technikai okok miatt szünetel.
Szíves megértésüket ezúton is megköszönjük!

2010-08-02

Aktuális álláspályázataink:
1 fő hatósági jogász (Hatósági Engedélyezési Iroda - Engedélyezési Jogi Titkárság)
Beadási határidő: 2010. augusztus 13.
bővebben...
2010-07-26

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Felügyelőségünk szegedi Zöld-Pont Irodájában 2010. július 28-án (szerdán) az ügyfélfogadás technikai okok miatt szünetel.
Szíves megértésüket ezúton is megköszönjük!

2010-07-13

Tájékoztatás a környezeti hatásvizsgálati irányelv nyilvános konzultációjáról

2010-07-06

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Felügyelőségünk Magyar Államkincstárnál vezetett KÖVICE 10028007-01850657-00000000 számú számlaszáma megszűnt.

Az alábbi táblázatban szereplő bírságokat és vízkészletjárulékot 2010. június 26. napjától az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség központosított bevételek beszedése célelszámolási 10028007-01711875-30000003 számú forintszámlája kell teljesíteni:

Jogcím megnevezése Jogszabályi alap
Vízszennyezési bírság 220/2004. (VII. 21.) Korm rendelet 33.§
Veszélyes hulladékokra vonatkozó hulladékgazdálkodási bírság 2000. évi XLIII. törvény 49. §
Légszennyezési bírság 21/2001. Korm. rendelet 18. §
Zaj- és rezgésvédelmi bírság 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 26-32. §
Természetvédelmi bírság 1996. évi LIII. törvény 80. §
Vízkészletjárulék 1995. évi LVII. törvény 15/A-15/E. §

A táblázatban nem szereplő eljárási díjakat és bírságokat változatlanul a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-01711875-00000000 számú számlaszámára kell teljesíteni.
2010-06-23

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 71/A. § alapján 2010. július 1. (csütörtök) - a Köztisztviselők Napja alkalmából - munkaszüneti nap. Ezen a napon Felügyelőségünkön a munka és az ügyfélfogadás szünetel. Rendkívüli környezeti eseménnyel kapcsolatos bejelentést a Környezetbiztonsági Ügyeleti Szolgálatunk fogad a 30/938-2389-es telefonszámon.

2010-06-03

Hazánk környezeti állapota 2010. című kiadvány

2010-05-07

MEGHÍVÓ - "A vízkezelés legjobb gyakorlatának bemutatása a Dél-alföldi Régióban"
Időpont: 2010. május 27. csütörtök
Helyszín: MTESZ Technika Ház, Szeged Kígyó u. 4.


2010-03-31

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Szakállamtitkársága, valamint az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága - együttműködésben a Magyar Turizmus Zrt.-vel (MT Zrt.) - pályázatot írt ki

"Az év ökoturisztikai létesítménye"

cím elnyerésére.

A cím elnyerésére az ökoturisztikai létesítmények üzemeltetői pályázhatnak, az alábbi kategóriákban:

 • ökoturisztikai látogatóközpontok;
 • tanösvények.

A pályázat beadásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírás, az adatlap, valamint az értékelőlapok, amelyek alapján az elbírálás fog történni, elérhetők az alábbi címen:
http://www.termeszetvedelem.hu/az-ev-okoturisztikai-letesitmenye-palyazat

2010-03-24Új klímavédelmi program: háztartási gépek cseréjére

A Zöld Beruházási Rendszer részeként, a Klímabarát Otthon és az Izzócsere Program után a zöldtárca újabb klímavédelmi programot indít: a Klímabarát Háztartás Program keretében a rászorulók energiafaló hűtő- és mosógépeket cserélhetnek energiatakarékosra - jelentette be Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter. A környezetvédelmi minisztérium az egymilliárd forintos keretösszegű csereakcióval közel 15 ezer korszerű és energiahatékony háztartási gép beszerzéséhez nyújt gépenként 60-70 ezer forintos támogatást. Ezzel mintegy 2 ezer tonnával csökken a háztartások éves CO2 kibocsátását, ami egy 200 hektáros tölgyerdő éves CO2 megkötésének felel meg, illetve 2600 megawattos csökkenést jelent a lakossági energiaigényben.

A Klímabarát Háztartás Programról részletesen itt olvashat.

Pályázati felhívás:
http://www.kvvm.hu/index.php?pid=9&sid=9&tid=415

Hűtőgép energiakalkulátor:
http://www.energiakalkulator.hu

2010-03-22

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet értelmében 2010. április 11. napjától módosulnak az igazgatási szolgáltatási díjak. A módosításról szóló 4/2010.(II.25.) KvVM rendelet letölthető innen. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2010. április 11. napjától hatályos szövege letölthető innen.

Legfontosabb igazgatási szolgáltatási díjak 2010. április 11-től:

I. 3. Hulladékbegyűjtés engedélyezése 72.000,-
I. 4. Hulladékszállítás engedélyezése
(országhatár átlépése kivételével)
96.000,-
I. 5. Hulladék előkezelés engedélyezése 120.000,- Ft
I. 6. Hulladék tárolás engedélyezése 144.000,- Ft
I. 7. Hulladék hasznosítás engedélyezése 318.000,- Ft
I. 8. Hulladék ártalmatlanítás engedélyezése 318.000,- Ft
I. 14. Helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítése 32.000,- Ft/pontforrás
I. 23. Elvi vízjogi engedély 60.000,- Ft
I. 9.1. Monitoring kút vízjogi engedélyezése 7.000,- Ft
I. 9.3. Kúteltömedékelés vízjogi engedélyezése A 9.1.- 9.2. pontokban meghatározott díjtételek 50 %-a
I. 28. Vízjogi üzemeltetési engedély Vízjogi létesítési engedélyre megállapított díjtételek 80 %-a
I. 29. Vízjogi üzemeltetési engedély szüneteltetése, visszavonása Engedélyezési díj 50 %-a
I. 42. Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporítására alkalmas szervének eltávolításához, elpusztításához, megszerzéséhez szükséges engedély 32.000,- Ft
I. 49. Környezetvédelmi engedélyezései, illetve egységes környezethasználati engedélyezési eljárást megelőző előzetes vizsgálat 250.000,- Ft
I. 51. Engedély (1-50 pont szerinti engedélyek) módosítása Díjtétel 50 %-a
I. 52. Engedély (1-50. pont szerinti engedélyek) módosítása, ha az engedélyes ill. környezethasználó személyében bekövetkezett változás miatt szükséges Díjtétel 25 %-a
I. 56. Igazolás kiadása pályázati eljárás keretében igényelt támogatásokhoz 10.000,- Ft
2010-03-16

Tájékoztató a 2010. március 17-i ügyfélfogadási idő változásáról

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Felügyelőségünk szegedi Zöld-Pont Irodájának ügyfélfogadási ideje 2010. március 17-én szerdán 12:30-14.00 óráig tart. Egyéb napokon a megszokott ügyfélfogadási időben várjuk továbbra is ügyfeleinket.

Megértésüket köszönjük!

2010-03-12Felügyelőségünk is csatlakozott a WWF nemzetközi kezdeményezéséhez, a Föld Órája akcióhoz, aminek célja, hogy felhívjuk a figyelmet az éghajlatváltozásra és annak veszélyeire. A világ legnagyobb klímavédelmi eseményén a csatlakozók vállalják, hogy március 27-én 20.30-tól egy órára lekapcsolják a világítást.

Csatlakozzon Ön is a www.foldoraja.hu internetes oldalon!

2010-02-11

"Tiszta vizet az egészséges világért!"
2010. március 22. - a Víz Világnapja

A Víz Világnapja alkalmából a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Duna Múzeum az idei évben több országos pályázatot írt ki, valamint

 • kiírásra került "Az 1970. évi tiszai árvíz Szegednél" esszéíró pályázat,
 • megrendezésre kerülnek a minden évben nagy népszerűségnek örvendő "Rendhagyó osztályfőnöki órák",
 • az 1970. évi - Szeged városát is érintő - tiszai árvíz 40. évfordulója alkalmából az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi szakembere ünnepi, ismeretterjesztő előadást,
 • a Szegedi Vízmű Zrt. 2009.03.19-21. között nyílt napot tart a szegedi Szent István téri víztoronyban.

A pályázatokról és rendezvényekről szóló általános tájékoztatót itt olvashatják.

Az országos Víz Világnapi pályázati kiírások részletesen:

 1. Képek a tiszta vízért - riportfilm-készítő pályázat
 2. Sajdik Ferenc és a Víz körforgása alkotópályázat
 3. Internetes vetélkedő iskolásoknak
 4. Tervezz óriásplakátot! (kétfordulós pályázat)
2010-02-10

Segítünk takarékoskodni!

Tájékoztató a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2009. évi izzócsere pályázat keretében történő hagyományos izzók átvételéről

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ezúton értesíti a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2009. évi izzócsere programjának a Felügyelőség illetékességi területén állandó lakcímmel, székhellyel rendelkező nyertes pályázóit, hogy a hagyományos izzók beszolgáltatására Felügyelőségünk Zöld-Pont Irodájában ügyfélfogadási időben van lehetőség:

Hétfő 09:00-11:30, 12:30-15:00
Kedd 09:00-11:30
Szerda 12:30-15:00
Csütörtök 09:00-11:30, 12:30-15:00
Péntek az ügyfélfogadás szünetel

Az izzók átvételéről átadás-átvételi bizonylat készül.

Nagyobb számú izzó behozatalát megelőzően - a hosszabb várakozási idő elkerülése érdekében - lehetőséget biztosítunk a telefonos időpont egyeztetésre.

Kapcsolattartó: dr. Joó Anikó zöld-pont koordinátor,
Tel.: 62/553-060/44123 mellék; 62/553-031.

2009-11-26

A 2009. november 25-én megrendezett "Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szervezeti felépítésében hozott változások hatása az ügyfelekkel történő kapcsolattartásra, az engedélyezési, ellenőrzési és felügyeleti munkára" című konferencia előadásai letölthetőek a Letöltések / Szakmai anyagok oldalról.

2009-11-10

MEGHÍVÓ - Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szervezeti felépítésében hozott változások hatása az ügyfelekkel történő kapcsolattartásra, az engedélyezési, ellenőrzési és felügyeleti munkára című konferenciára

Jelentkezési lap

2009-10-29

Decembertől vizsgázniuk kell a köztisztviselői állásra pályázóknak

2009. július 1-től a vezető közigazgatási tisztségekre pályázóknak, december 1-től pedig minden köztisztviselői pozíció elnyeréséhez kötelező előzetesen közigazgatási versenyvizsgát tenni. A vizsgázóknak alkotmány- és jogi ismereteikről, közigazgatás-tudományi felkészültségükről, társadalomismeretükről, gazdasági és pénzügyi tájékozottságukról, valamint emberi jogi, etikai és adatkezelési tudásukról kell számot adniuk. A vizsgán nemcsak a pályázók tárgyi tudását, jogszabályi ismereteit, hanem készségeit és képességeit is ellenőrzik.

http://www.kszk.gov.hu/hirek/vvizsg.html

2009-10-26

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség értesíti az érintetteket hogy az S.C. DEVAGOLD S.A. (Certeju de Sus, str. Principala, nr. 89., Hunedoara, CUI RO 10381352) megbízásából az S.C. CEPROMIN S.A. elkészítette és Románia Környezetvédelmi Minisztériuma az Espooi Egyezmény 3. cikkének megfelelően megküldte a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak az Arany, ezüst és fémércek bányászata a Certej-i kerületben címen a tervezett beruházás előzetes vizsgálatával kapcsolatos dokumentációt.
A közvetlen hatásterülettel valószínűleg érintett település: Nagylak, Magyarcsanád, Apátfalva, Makó, Kiszombor, Ferencszállás, Klárafalva, Maroslele, Szeged
Felhívjuk a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével, a tervezett beruházással kapcsolatos kizáró okokra, a nemzetközi eljárás során figyelembe veendő kérdésekre, a környezeti hatásvizsgálat során annak érdekében, hogy a Magyarországra esetlegesen átterjedő jelentős, káros környezeti hatások feltárhatók és elkerülhetőek legyeneka környezeti hatásvizsgálati dokumentációban a határon átterjedő hatásokra tekintettel vizsgálandó kérdésekre, a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan 2009. november 15-ig, a kifüggesztés ideje alatt közvetlenül a felügyelőségre lehet észrevételt tenni.

A dokumentációba az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyfélszolgálati irodájában lehet betekinteni, elektronikus úton a dokumentáció a http://atiktvf.hu/letoltes/hirek/20091026/certej.zip elérési útvonalon található meg mellékleteivel.

2009-09-21

Aktuális álláspályázataink:
1 fő hatósági jogász (Hatósági Engedélyezési Iroda - Engedélyezési Jogi Titkárság)
Beadási határidő: 2009. október 1.
bővebben...
2009-09-16

Aktuális álláspályázataink:
1 fő ügyfélszolgálati/titkársági ügyintéző (Igazgatási Iroda)
Beadási határidő: 2009. szeptember 28.
bővebben...
2009-09-16

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2009. szeptember 28. napjától Felügyelőségünk szegedi Zöld-Pont Irodájában az ügyfélszolgálat időpontjai az alábbiak szerint módosulnak:

Központ - Szeged
   
Hétfő 900-1130, 1230-1500
Kedd 900-1130
Szerda 1230-1500
Csütörtök 900-1130, 1230-1500
Péntek az ügyfélfogadás szünetel
2009-07-28

Tájékoztatjuk Tisztlet Ügyfeleinket, hogy a DEVAGOLD S.A. mint ügyfél által megvelósítani kívánt Felső-Csertés területére tervezett arany-, ezüst- és fémércbánya környezetvédelmi programja és terve elérhető az alábbi linken: Letöltés

2009-07-08

Hazánkban közel 2,5 millióan - azaz minden negyedik ember - szenved allergiás megbetegedésben. A parlagfű Magyarországon mintegy 5 millió hektár területen fordul elő, ebből 700 ezer hektár erősen fertőzöttnek számít. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium is támogatja a parlagfű-mentesítést, ezért a minisztérium budapesti és 44 vidéki Zöld-Pont Irodájában - így Felügyelőségünk szegedi Zöld-Pont Irodájában is - korlátozott számban ingyenes cérnakesztyűt és védőmaszkot biztosít a parlagfű-mentesítő akciók szervezői számára.

2009-06-22

Aktuális álláspályázataink:
2 fő felügyelő (Víz- és Talajvédelmi Osztály), 2 fő hatósági jogász (Hatósági Osztály).
Beadási határidő: 2009. július 10.
bővebben...
2009-06-18

Felügyelőségünk honlapja tartalmilag és formailag is megújult. Ezáltal kívánunk teljeskörűen eleget tenni az elektronikus információszabadságról, a közérdekű és környezeti adatokhoz való hozzáférésről szóló jogszabályok, továbbá a közigazgatási hatósági eljárási és szolgálatási törvény előírásaiból fakadó kötelezettségeinknek ügyfeleink megelégedettségére.
Alapvetően fontosnak tartottuk egy áttekinthető és logikus menürendszerű honlap létrehozását, amelyre feltöltésre kerültek a hatáskörünkbe tartozó eljárásokra vonatkozó hatályos jogszabályok, nyomtatványok, iratminták, kitöltési útmutatók.
Ügyfeleinknek és a társhatóságoknak segítséget kívánunk nyújtani az illetékeségi területünk környezetvédelmi szempontból speciális, különleges érzékenységű területeinek bemutatásával, hasznos információk (pl. adatszolgáltatási időpontok, hatósági eljárásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek, "zöld napok") tematikus és rendszerezett közzétételével.


Módosítva: 2009-09-30


Untitled Document

© 2006-2018. ATI-KTF

Látogatottság

Impresszum | Adatvédelmi tájékoztató | Technikai ajánlás