Kezdőlap | Oldaltérkép | Kapcsolat
           

Íratkozzon fel hirlevelünkre!


Link küldés   Nyomtatás
Letöltések / Szakmai anyagok

Felügyelőségünk többször biztosít lehetőséget környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú rendezvények, konferenciák megtartására. A szakmai tapasztalatok továbbadására, valamint a látogatók tájékoztatása érdekében lehetővé tesszük az alábbi oldalon a rendezvényen elhangzott szakmai ismeretek és beszámolók megismerését és letölthetőségét.


JW Player goes hereVáltozások a környezetvédelmi szabályozásban - A környezetvédelmi termékdíj új rendszere

Dátum: 2011-12-14

 • Az új termékdíj szabályozás bevezetése

 • Vámosi Oszkár ügyvezető igazgató, Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

 • Változások a környezeti hatásvizsgálati szabályozásban

 • Adamovics Orsolya környezetmegőrzési osztályvezető, Vidékfejlesztési Minisztérium

 • A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és ????szaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

 • Fischer Zsolt környezetvédelmi engedélyezési osztályvezető, ATI-KTVF

 • A 82/2011. (V. 18.) Korm. r. alkalmazása a felügyelőség szakhatósági eljárásaiban

 • Fischer Zsolt környezetvédelmi engedélyezési osztályvezető, ATI-KTVF

 • Élővizek környezetterhelésének csökkentése membrán-szeparációs eljárásokkal modell és ipari szennyvizek példáján: Toxikus anyagok - gyógyszer- és peszticid-maradványok - eltávolítása nanoszűréssel és reverz ozmózissal

 • Kertész Szabolcs, tanárséged, SZTE Mérnöki Kar

 • Koncentrátum környezetterhelésének csökkentése kombinált - ózonos és mikrohullámú - utókezeléssel:
  - A szennyvízkezelésben keletkező iszapok, mint hulladékok hasznosítása
  - Mikrohullámú iszapkezelés alkalmazhatósága az anaerob fermentációs folyamatok előkezeléseként, a biogáz termelés hatékonyságának növelésére

 • Beszédes Sándor, tanársegéd, SZTE Mérnöki Kar

 • Folyamatmérnöki Intézet "D"-épület

 • SZTE Mérnöki Kar  A geotermikus energia gyakorlati alkalmazásának lehetőségei, eredményei. Hatósági engedélyezések eljárási rendje

  Dátum: 2011-03-23

 • Termálenergia és termálvíz hasznosítás jogi hátterének és szabályozásának változásai engedélyezési eljárások.

 • Némethy Tímea igazgató, ATIKTVF

 • Kis Geotermikus Törvénytár

 • Kovács Gábor - Molnár József, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

 • Geotermikus hőszivattyús energia hasznosítás a Tesco Áruházaknál trigenerációs gázturbinával kiegészítve

 • Ádám Béla ügyvezető, HGD Kft.

 • A vízföldtani viszonyok hatása a geotermikus védőidom kiterjedésére

 • Szanyi János, Szegedi Tudományegyetem, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék és Kovács Balázs, Miskolci Egyetem, Környezetgazdálkodási Intézet  Az új levegőtisztaság-védelmi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései

  Dátum: 2011-02-24

 • A levegővédelem jogi szabályozásában bekövetkezett változások, különös tekintettel a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alkalmazásának gyakorlati tudnivalóiról

 • Dr. Szelesné Kutas Borbála Hatósági felügyeleti Iroda, irodavezető, ATI-KTVF

 • A levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás komplex áttekintése, a változások ismertetése

 • Dr. Siposné Musza Katalin  Környezetvédelmi jogszabályváltozások 2011-ben

  Dátum: 2011-01-26

 • A hulladékgazdálkodás újra szabályozásának indokai, legfontosabb változások bemutatása

 • Markó Csaba főosztályvezető-helyettes, Vidékfejlesztési Minisztérium Hulladékgazdálkodási főosztály

 • Az új levegőminőségi szabályozás és az EU előírások

 • Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes, Vidékfejlesztési Minisztérium

 • Belvíz, a XXI. század kihívása

 • Dr. Kozák Péter Phd. igazgató, ATIKÖVÍZIG

 • Az egységes környezethasználati engedélyezés és az engedélyek 5 éves felülvizsgálatának tapasztalatai

 • Némethy Tímea igazgató, ATIKTVF

 • A területi vízgazdálkodási tervek készítéséhez (vizeink minősítése érdekében) végzett laboratóriumi mérésekből levonható következtetések

 • Krímer Tibor Mérőközpont vezetője, ATIKTVF  Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szervezeti elépítésében hozott változások hatása az ügyfelekkel történő kapcsolattartásra, az engedélyezési, ellenőrzési és felügyeleti munkára

  Dátum: 2009-11-25

 • A környezetvédelmi természetvédelmi és vízügyi felügyelőség szervezeti átalakulása

 • Kardos Sándor igazgató (ATI-KTVF)

 • A Hatósági Engedélyezési Iroda Feladatai

 • Csókásiné Dr. Király Anikó irodavezető (ATI-KTVF)

 • A Hatósági Felügyeleti Iroda feladatai

 • Dr. Szelesné Kutas Borbála irodavezető (ATI-KTVF)

 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi XCL. törvény hatósági eljárást érintő legfontosabb változása

 • Csókásiné Dr. Király Anikó irodavezető (ATI-KTVF)

 • Jogszabályi változások és hatásuk az ellenőrzési, felügyeleti munkára

 • Dr. Szelesné Kutas Borbála irodavezető (ATI-KTVF)

 • Hatásköri jogszabályi változások hatása az engedélyezési eljárásokra

 • Dr. Mader Balázs osztályvezető (ATI-KTVF)  Megújuló energiával a válság ellen, különös tekintettel a Zöldhatóság szempontjaira

  Dátum: 2009-05-27

 • A geotermális energiahasznosítás zöldhatósági engedélyezési gyakorlata

 • Kardos Sándor igazgató (ATI-KTVF)

 • Levegővédelmi jogszabályi előírások alkalmazása a megújuló energiaforrás engedélyezése során, különös tekintettel a biogáz-, biofermentáló üzemekre és szalmatüzelésű berendezésekre

 • Fischer Zsolt osztályvezető (ATI-KTVF)

 • Szélerőművek zajkibocsátása

 • Sipos László (ATI-KTVF)

 • Potenciális konfliktusok a megújuló energiahasznosítás és a természetvédelem között

 • Lovászi Péter osztályvezető (ATI-KTVF)  Az aszfaltrétegekre vonatkozó új útügyi műszaki előírások, szabványsorozat vizsgálati eljárásai, minőség-ellenőrzés, közbeszerzési hibák, jótállás és szavatosság, környezetvédelmi követelmények figyelembevétele

  Dátum: 2008-11-12

 • Az MSZ EN 13108 szabvány-sorozat alapján készített előírások, valamint az aszfaltrétegekre vonatkozó új útügyi műszaki előírások.

 • Puchard Zoltán technológiai igazgató (COLAS HUNGÁRIA KFT.)

 • A pályaszerkezet méretezés aktualitása. Az FWD technológia. 1. rész

 • Karoliny Márton ügyvezető igazgató (H-TPA Kft.)

 • A pályaszerkezet méretezés aktualitása. Az FWD technológia. 2. rész

 • Karoliny Márton ügyvezető igazgató (H-TPA Kft.)

 • Az MSZ EN 12697 szabványsorozat vizsgálati eljárásai. Minőség-ellenőrzés és megfelelőség igazolás az "EN" aszfalt szabványok bevezetése után.

 • Dr. Vinczéné Görgényi Ágnes főtechnológus (COLAS HUNGÁRIA KFT.)

 • Útépítéshez kapcsolódó zajvédelmi előírások és követelmények

 • Sipos László (ATI-KTVF)

 • Útépítési munkálatok természetvédelmi kérdései

 • Lovászi Péter osztályvezető (ATI-KTVF)

 • Hulladék vagy másodnyersanyag? - környezetvédelmi elvárások az építési/bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban

 • dr. Szelesné Kutas Borbála műszaki igazgatóhelyettes (ATI-KTVF)  Elektronikus adatszolgáltatási lehetőségek a környezetvédelemben

  Dátum: 2008-04-15

 • Adatfeldolgozás folyamata

 • Berta Árpád (ATI-KTVF)

 • FAVI objektumok

 • Berta Árpád (ATI-KTVF)

 • Levegős adatszolgáltatás telepítése

 • Berta Árpád (ATI-KTVF)

 • Elektronikus hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás

 • Katona Csaba (ATI-KTVF)

 • A levegővédelmi adatszolgáltatások számítógépes adathordozón történő teljesítése

 • Dr. Siposné Musza Katalin (ATI-KTVF)  Az IPPC irányelv hazai végrehajtása, az irányelvhez és az E-PRTR rendelethez kapcsolódó adatszolgáltatásban bekövezkezett változások a környezeti zaj és rezgés elleni védelem új szabályozása

  Dátum: 2007-12-11

 • Aktualitások az IPPC Irányelv és az E-PRTR Rendelet végrehajtása terén

 • Babcsány Ildikó (OKTVF)

 • OKIR útvesztői

 • Berta Árpád (ATI-KTVF)

 • A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

 • Dr. Szelesné Kutas Borbála (ATI-KTVF)  E-PRTR

  Dátum:

 • Az Európai Parlament és Tanács 166/2006/EK rendelete (E-PRTR rendelet) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartásról (E-PRTR: European Pollutant Release and Transfer Register) szól. Az E-PRTR ugyanazokra az elvekre épül, mint az EPER (ld. 2000/479/EK határozat), de túlmutat rajta, mert a jelentéstétel - többek között - több szennyezőanyagra és több, nem csak IPPC (a hazai terminológiában egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó) tevékenységre, hanem a földtani közegbe történő kibocsátásra, valamint a diffúz forrásokból eredő kibocsátásra és a telephelyről történő hulladékelszállításra is kiterjed.

  Az E-PRTR-ral és az IPPC-vel kapcsolatos jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségről további információkat találnak a KvVM magyar nyelvű szakmai honlapján: http://www.ippc.hu , valamint az adatszolgáltatással kapcsolatos E-PRTR rendelet és az annak végrehajtását elősegítő útmutató letölthető a http://www.ippc.hu/nemzetkozi_adatszolg_kotelezettsegek.htm helyről vagy honlapunk-ról az alábbiakban:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 166/2006/EK RENDELETE - (2006. január 18.) - az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról

 • Útmutató dokumentum az Európai PRTR vágrehajtásához


 • Módosítva: 2012-07-23


  Untitled Document

  © 2006-2018. ATI-KTF

  Látogatottság

  Impresszum | Adatvédelmi tájékoztató | Technikai ajánlás