Kezdőlap | Oldaltérkép | Kapcsolat
           

Íratkozzon fel hirlevelünkre!


Link küldés   Nyomtatás
Felügyelőségünk / Feladat- és hatáskörök


A Felügyelőség állami feladatként ellátandó alaptevékenysége körében az alábbi feladatokat látja el.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik a Felügyelőség gyakorolja a külön jogszabályban meghatározott elsőfokú
 • környezetvédelmi;
 • természetvédelmi;
 • tájvédelmi és
hatósági és szakhatósági jogköröket.

A Felügyelőség
 • működteti a hatósági tevékenység ellátásához szükséges laboratóriumot;
 • vezeti a külön jogszabályok szerinti nyilvántartásokat;
 • összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban együtt: Információs Rendszer) rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges - feladatkörével összefüggő - adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel.

A Felügyelőség ellátja
 • a miniszter által meghatározott feladatmegosztás szerint a környezet állapotának és használatának figyelemmel kíséréséhez, igénybevételi és terhelési adatainak méréséhez, gyűjtéséhez, feldolgozásához és nyilvántartásához kialakított környezetvédelmi mérő-, észlelő-, ellenőrző hálózat (monitoring), valamint az Információs Rendszer működtetéséhez szükséges - hatáskörébe utalt - területi, valamint
 • a jogerős hatósági határozaton alapuló ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatokat.

A Felügyelőség közreműködik
 • a nemzetközi feladatok végrehajtásában;
 • III. fokú készültség esetén az ár- és belvízvédekezés, valamint a vízminőségi kárelhárítás - külön jogszabályban meghatározott - feladatainak ellátásában.

A Felügyelőség véleményezi
 • a települési önkormányzatok környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú rendelet- és határozattervezeteit, a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét és a környezetvédelmi programokat;
 • a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervet, a helyi építésügyi szabályzatokat, valamint a településrendezési terveket;
 • a felszámolási, végelszámolási eljárásban a környezeti károsodások, terhek rendezését elrendelő határozat végrehajtására a felszámoló által kötött szerződést, közbenső mérleget, vagyonfelosztási javaslatot.

A Felügyelőség
 • hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról;
 • segíti az illetékességi területén működő önkormányzatokat környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági feladataik ellátásában;
 • részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában.

A Felügyelőség
 • javaslatot tesz az ország területének a légszennyezettség mértéke alapján zónákba (agglomerációkba) történő besorolására;
 • a határértéket meghaladó légszennyezettségű településekre, térségekre és zónákra intézkedési programot készít, nyil-vánosságra hozza, irányítja és végrehajtja azt;
 • közreműködik a füstködriadó (szmogriadó) terv kidolgozásában, a riadó kezdeményezésében és a terv végrehajtásában, és
 • szennyezéscsökkentési intézkedési tervet dolgoz ki;
 • ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.


Módosítva: 2014-09-05


Untitled Document

© 2006-2018. ATI-KTF

Látogatottság

Impresszum | Adatvédelmi tájékoztató | Technikai ajánlás