Kezdőlap | Oldaltérkép | Kapcsolat
           

Íratkozzon fel hirlevelünkre!


Link küldés   Nyomtatás
Felügyelőségünk / Szervezeti felépítés
Szervezeti egységek


Igazgatási Iroda
Hatósági Engedélyezési Iroda - Engedélyezési Jogi Titkárság
Hatósági Engedélyezési Iroda - Komplex Engedélyezési Osztály
Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály
Hatósági Engedélyezési Iroda - Természet- és Tájvédelmi Osztály
Hatósági Engedélyezési Iroda - Kirendeltség
Hatósági Felügyeleti Iroda - Felügyeleti Jogi Titkárság
Hatósági Felügyeleti Iroda - Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály
Hatósági Felügyeleti Iroda - Felügyeleti Végrehajtási Osztály
Mérőközpont

Igazgatási Iroda

Az Igazgatási Iroda ellátja az igazgatói tevékenységgel kapcsolatos ügyviteli és operatív feladatokat, különösen az igazgató kapcsolattartásának szervezését és lebonyolítását a felettes szervek, civil szervezetek, a sajtó, valamint érdekképviseleti szervek vonatkozásában. Az Iroda koordinálja és felügyeli a Felügyelőség iratkezelési tevékenységét, valamint Központi Iktató szervezeti egysége útján el is látja az iktatási és iratkezelési feladatokat. Az Igazgatási Iroda ellátja a Felügyelőség jogi képviseletét polgári jogi jogviszonyokban, polgári peres és nemperes eljárásokban.
A települési önkormányzatok környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú rendelet- és határozattervezetének, a környezet állapotát érintő tervének, környezetvédelmi programoknak, területrendezési terveknek, építési szabályzatoknak a véleményezése az Igazgatási Iroda keretein belül történik.Hatósági Engedélyezési Iroda - Engedélyezési Jogi Titkárság

Hatósági Engedélyezési Iroda szervezeti egységén belül az Engedélyezési Jogi Titkárság látja el az egységes engedélyezési és szakhatósági jogalkalmazási feladatokat. Lefolytatja a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi engedélyezési eljárásokat, valamint biztosítja a más eljáró hatóság előtt indult eljárásban a Felügyelőség mint szakhatóság eljárásának törvényességét.Hatósági Engedélyezési Iroda - Komplex Engedélyezési Osztály

Hatósági Engedélyezési Iroda szervezeti egységén belül a Komplex Engedélyezési Osztály ellátja a szakértői feladatokat az egységes környezethasználati, környezetvédelmi engedélyezési eljárással, az önkéntes teljesítményértékeléssel, a teljes körű felülvizsgálati eljárással, valamint az előzetes vizsgálati eljárással kapcsolatos szakértői feladatokat.Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési Osztálya feladat- és hatáskörébe tartozik a Felügyelőség hulladékgazdálkodási, levegővédelmi, zaj-, rezgés- és sugárvédelmi szakértői, ezen eljárásokhoz szükséges hatóság, szakhatósági és igazgatási feladatok ellátása, melyek nem esnek a fent meghatározott Komplex Engedélyezési Osztály hatáskörébe. A Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály látja el az állatotthon engedélyezéssel, atomenergiával, elektromos hírközlési nyomvonalas, élelmiszerlánc-felügyeleti, építésügyi, telepengedélyezési, üzletek működésének, valamint a sajátos építményfajtákkal kapcsolatos építésügyi szakhatósági feladatokat.Hatósági Engedélyezési Iroda - Természet- és Tájvédelmi Osztály

A Természet- és Tájvédelmi Osztály feladat- és hatáskörében ellátja a természet-, táj- és állatvédelmi szakértői, hatósági és szakhatósági feladatokat; többek között szakhatósági hatáskört gyakorol az állatvédelmi, cirkuszi menazséria működtetési, erdészeti, földhivatali, halászati, kulturális örökségvédelmi, légi közlekedési, növényvédelmi, pirotechnikai tevékenységgel kapcsolatos, telekalakítási, területrendezési, vadászati, vasúti közlekedési, utak építési engedélyezési eljárásokban.Hatósági Engedélyezési Iroda - Kirendeltség

A Felügyelőség Kirendeltsége ellátja felszín alatti vízvédelmi és talajvédelmi, felszíni vízvédelmi, hulladékgazdálkodási, levegővédelmi, természet-, táj- és állatvédelmi, vízügyi, zaj-, rezgés- és sugárvédelmi szakértői, hatósági, szakhatósági és igazgatási feladatokat. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működése keretében ellátja az E-PRTR, FAVI, VAL/VÉL, HIR, KAR, LAIR, PCB, TESZIR adatszolgáltatással kapcsolatos adatkezelési feladatokat.Hatósági Felügyeleti Iroda - Felügyeleti Jogi Titkárság

A Felügyeleti Jogi Titkárság feladat- és hatásköre az egységes kikényszerítési és ellenőrzési jogalkalmazási gyakorlat kialakítása, a Hatósági Felügyeleti Iroda közreműködésével meghozott határozatok elleni kérelem alapján indult jogorvoslati eljárásokhoz és hivatalbóli döntés-felülvizsgálati eljárásokhoz kapcsolódó hatáskörök gyakorlása.Hatósági Felügyeleti Iroda - Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály

Hatósági Felügyeleti Iroda Ellenőrzési és Felügyeleti Osztálya elvégzi a Felügyelőség hatósági határozataiban, szakhatósági állásfoglalásokban előírtak, a hatósági kötelezések, az engedélyben foglalt feltételek és előírások, valamint az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó létesítmények ellenőrzését. Egyéb ellenőrzések tekintetében kivizsgálja a közérdekű bejelentéseket és panaszokat, engedély nélkül működő létesítményeket, és engedély nélkül végzett tevékenységeket. Az Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály ellátja az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működéséhez szükséges feladatokat, kezeli az E-PRTR, FAVI, VAL/VÉL, HIR, KAR, LAIR, PCB, TESZIR adatbázisokat.Hatósági Felügyeleti Iroda -Felügyeleti Végrehajtási Osztály

A Felügyeleti Végrehajtási Osztály gyakorolja a Felügyelőség valamennyi hatósági kikényszerítési hatáskörét, ennek kertében lefolytatja a kötelezési, bírságolási, nem teljesítés esetén pedig a szükséges végrehajtási eljárásokat. Ennek keretében meghatározza a környezetvédelmi, a vízügyi, a természet- és tájvédelmi felügyelet keretében feltárt jogsértő, illetve a károsodás veszélyével fenyegető állapot megszüntetésére a jogszabályokban meghatározott intézkedések előkészítésekre vonatkozó kötelezettségeket, lefolytatja a természetvédelmi kártalanítással kapcsolatos eljárásokat, ellátja a büntető-, valamint szabálysértési eljárás kezdeményezésével kapcsolatos ügyintézési feladatokat.Mérőközpont

Mérőközpont mint regionális laboratórium feladat- és hatáskörébe tartozik az a Felügyelőség hatósági és egyéb állami feladatainak ellátásához szükséges mérések, vizsgálatok elvégzése, értékelő jelentések elkészítése, nemzetközi megállapodásokból a Felügyelőségre háruló határvízi vizsgálatok és adatszolgáltatási feladatok ellátása. Bővebben...


Módosítva: 2009-12-01


Untitled Document

© 2006-2018. ATI-KTF

Látogatottság

Impresszum | Adatvédelmi tájékoztató | Technikai ajánlás